Wijkkrant

De wijkkrant is een aanvullende informatieve krant voor wijkbewoners, met allerlei artikelen die betrekking hebben op activiteiten, nieuws en ontwikkelingen in de Oosterparkwijk.

De wijkkrant komt 5 á 6 keer per jaar uit en heeft een oplage van 5600 exemplaren. Door de inzet van vrijwilligers en adverteerders kan onze wijkkrant blijven bestaan.

De redactie

De redactie van de wijkrant bestaat uit de volgende leden:

  • Jarno Hoogeboom (hoofdredacteur)
  • Marjan Bijl (redactielid)
  • Alan Haveman (redactielid)
  • Erik Weersing (redactielid)
  • Jacqueline Pieters (redactielid)
  • Mark C. Hoogenboom (redactielid)
  • Lon Goedewaagen (lay-out)

Copy

Heeft u een artikel gericht op de Oosterparkwijk? Stuur een e-mail naar de redactie: wijkkrantoosterpark@gmail.com