Volg de BO

Florataxi, een goed idee voor de OPW?

In verschillende wijken in onze stad rijden er elektrische auto’s rond die voor een klein bedrag mensen binnen de wijk vervoeren. Een ritje naar een buurwijk is ook mogelijk.

Zou dat iets zijn voor de Oosterparkwijk?

Dat is de vraag die de bedenkers van dit initiatief aan ons hebben gevraagd. Omdat wij niet voor jullie kunnen en willen beslissen leggen we het hier aan jullie voor.

Wijkbewoners kunnen in de eigen wijk voor € 1,00 per rit per persoon worden vervoerd. De ritprijs bedraagt € 1,75 per persoon voor een rit naar de volgende omliggende wijken; Centrum, Korrewegwijk en Oosterhoogebrug. Dit tarief geldt ook voor vervoer van en naar het UMCG. Voor vervoer van en naar het Martiniziekenhuis bedraagt de ritprijs per persoon € 4,00.De wagens worden bestuurd door vrijwilligers. Voor de juiste verzekeringen wordt vanzelfsprekend gezorgd. Er wordt dan van ’s ochtends 9 uur tot ’s avonds 9 uur gereden.

Graag jullie reacties!

Reageren kan via de mail: bestuurbo@hotmail.com of via onze facebook pagina. Reacties op onze website lezen we minder vaak.

Foto: Welmobiel Groningen. Binnenkort worden deze elektrische auto’s ingezet in verschillende wijken in Groningen.

Doe je mee met de BO?

Wij zijn bewoners van de wijk die zich inzetten voor de wijk. Dit kan gaan over verkeersmaatregelen, nieuwbouw, buurthuis, sociale plannen, alles wat onze wijk aangaat. Dit doen wij door de samenwerking te zoeken en ervoor te zorgen dat de bewoners goed geïnformeerd worden en waar nodig kunnen meepraten.

Daarnaast ondersteunen wij bewonersinitiatieven met een subsidie of ons netwerk. Ook nemen we zelf initiatieven zoals de viering van 100 jaar Oosterparkwijk en we organiseren het winterfestival.

Nu komt natuurlijk de vraag: wij doen al veel voor de wijk, en we willen nog zoveel meer doen! Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk vinden om net als wij een actieve bijdrage aan de wijk te leveren.

Doe je mee?

Kom langs om kennis te maken of stuur ons een berichtje!

3 juli 14.00-16.00 uur: SVO, Resedastraat 2A

De koffie/thee staat klaar!

Komende week verspreiden we ansichtkaarten van de Oosterpark met prachtige foto’s van Frans Geubel. Eén kaart om te verzenden, een andere kaart met informatie over de Bewonersorganisatie.

Meer weten? Neem een kijkje op deze site, mail of bel ons: bestuurbo@hotmail.com, 0623667921

Hartelijke groet,

Bestuur BO: Jaap, Marijke en Yvette

Geef je nu op voor Expeditie Oosterparkwijk!

Op 28 AUGUSTUS 2021 organiseren WIJ Oosterparkwijk, Oosterlicht en de BO de 2e editie van Expeditie Oosterpark! Het sport- en spelevenement voor de Oosterparkwijk! Woon of werk jij in de wijk én wil jij (weer) meedoen met de zeskamp? Geef je team dan op door een e-mail te sturen naar expeditieoosterparkwijk@gmail.com Ook dit jaar zijn er weer geweldige prijzen te winnen!

Wanneer: zaterdag 28 augustus
Waar: Speeltuingebouw SVO
Tijd: 13.00 tot circa 16.30 uur

Een team bestaat uit zes deelnemers vanaf 12 jaar. Het is ook geschikt als jij wat minder valide bent.

Prijzen
1e prijs: Barbecue (60 personen)
2e prijs: Brunch (35 personen)
3e prijs: Naar een sportwedstrijd (30 personen)

We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM die gelden op de dag van het evenement. Houd onze facebookpagina in de gaten voor nieuws en ontwikkelingen.

Voedselbank voor bijen

Ben jij erBIJ?! In de Oosterparkwijk wordt 1 mei de Voedselbank voor Bijengeopend. (En voor andere insecten, natuurlijk.)
Bij de voedselbank voor bijen kan je plantjes, zaden, tuingereedschap, artikelen en eigenlijk alles waar bijen blij van worden vinden máár ook komen brengen. Want veel bijen leven onder de armoede grens en hebben moeite om aan voedsel te komen. We helpen de bijen een handje door voedsel met elkaar uit te wisselen zodat er in de Oosterpark alleen maar blije bijen rondvliegen. De Voedselbank voor bijen staat aan de Zaagmuldersweg 3, bij Het Oude Politiebureau in de tuin.

Duurzaam Oosterpark

Oosterparkwijk krijgt eigen Michi-Noeki

Plek om te ontmoeten midden in de wijk.

Het college van B&W wil op het Wielewaalplein in de Oosterparkwijk een Michi-Noeki realiseren.  Dat is een laagdrempelige plek voor bewoners, die daar even naar het toilet kunnen, een kopje koffie kunnen drinken, een luisterend oor ontvangen en mensen uit de buurt tegenkomen. Michi-Noeki is geïnspireerd op de Michi No-Eki’s uit Japan: halteplaatsen die zorgen voor toevallige ontmoetingen tussen wijkbewoners. Die ontmoetingen vergroten het welzijn van mensen in de wijk en gaan eenzaamheid tegen.

Wijkwethouder Oude Wijken Carine Bloemhoff: “Ik ben er trots op dat (als de raad instemt) de eerste Michi-Noeki in onze gemeente verrijst aan het Wielewaalplein. Ik ben er van overtuigd dat de inwoners van de wijk straks een prettige plek krijgen waar jong en oud elkaar kunnen treffen. De komst van de Michi-Noeki zorgt ervoor dat de Oosterparkwijk een nog fijnere wijk wordt om in te wonen”.

Netwerk

Het college wil ook graag dat er Michi-Noeki’s in de Siebe Jan Boumaschool, bij het Linnaeusplein en bij de Paradijsvogelstraat komen. Zo ontstaat er een netwerk van halteplaatsen waartussen wijkbewoners zich kunnen bewegen. Een prachtige toevoeging aan de Oosterparkwijk!  Na anderhalf jaar bekijkt de gemeente op basis van onderzoek welke toegevoegde waarde een Michi-Noeki heeft in de wijk.

Familiezaak Knollema

Naast de Michi-Noeki krijgt ook familiezaak Knollema een nieuwe plek op het Wielewaalplein. Knollema kon niet blijven op de plek waar deze zat, door de uitbreiding van de Lidl. De buurtwinkel die al vijftig jaar een vast onderdeel vormt van het straatbeeld aan het Wielewaalplein komt terug op een iets andere plek naast de Michi-Noeki.

Regiodeal Groningen Noord

Als de raad met het voorstel instemt, dan wordt de  Michi-Noeki bekostigd uit geld van de Regiodeal Groningen Noord (144.000 euro). Dit zijn middelen die de gemeente van het Rijk ontvangt om te zorgen dat de brede welvaart en de leefbaarheid in Groningen verbeterd wordt. Als alles volgens planning verloopt, zal de eerste Michi-Noeki in de zomer 2021 open gaan. Het beheer en onderhoud van de Michi-Noeki en Knollema wordt gedaan door Stichting WerkPro. Dit levert als mooie bijkomstigheid extra werkgelegenheid op voor de Oosterparkwijk!

Op de website van de gemeente vind je een aantal impressies van de Michi-Noeki (pdf).

Bron: Gemeente Groningen

Op naar een groene Oosterhamrikzone

De gemeente wil een nieuwe autoweg aanleggen langs de Oosterhamrikkade en van de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan een busbaan maken. De plannen zijn knellend en vervuilend voor de bewoners. De gemeente zegt steeds dat het een gezond, groen en gelukkig Groningen wil. Daarom begrijpen we deze plannen niet. Uit onderzoek blijkt ook nog eens dat de nieuwe autoweg veel kost en maar weinig helpt.

Wij komen met een ander plan: de Groene Oosterhamrikzone. Het plan is bedacht door bewoners in samenwerking met het buurtoverleg Professorenbuurt-Oost, de Woonschepen Oosterhamrikkanaal en de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk. Volgens dit plan komt er geen nieuwe autoweg door onze woonwijken en gaan er geen bussen door de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan. Wel kun je voortaan gemakkelijk met de fiets, met de bus of te voet van Kardinge naar de stad (en terug), door een prachtige groene (woon) omgeving. De Oosterparkwijk en de Korrewegwijk worden in ons plan niet gescheiden, maar juist met elkaar verbonden.

Meer weten? Kijk op www.groeneoosterhamrikzone.nl

Wat moet er in het buurthuis?

Samen met de besturen van de speeltuin­verenigingen, het JOP en WerkPro, houden wij ons al een aantal jaar bezig met de komst van een nieuw buurthuis. Door de sloop van het Treslinghuis mist onze wijk een plek die van ons allemaal is en waar we allemaal welkom zijn. Vanaf medio september zal de Siebe Jan Boumaschool (voorheen van Houtenschool) beschikbaar komen. Een mooi gebouw is natuurlijk fantastisch, maar is niets waard als er geen dingen gebeuren die we belangrijk en noodzakelijk vinden. Daarom willen wij wijkbewoners met ideeën over de invulling van het buurthuis oproepen. Het is mogelijk om het buurthuis te bezichtigen, in hele kleine aantallen en buiten schooltijd. Het aantal plaatsen is daarom gering. Wil je het buurthuis bezichtigen? Neem dan contact op met Het Oude Politiebureau: 050 211 3684 en geef aan op welk datum en tijdstip je de rondleiding wilt volgen. 

De rondleidingen worden gegeven op de volgende data: 

maandag 10, 17 en 31 mei
woensdag 12, 19, 26 mei en 2 juni
donderdag 13, 20, 27 mei en 3 juni

Je kunt je inschrijven voor 14:30 uur of 15:30 uur. De rondleiding duurt ongeveer een uur. Per rondleiding kunnen maximaal vier personen deelnemen. De rondleidingen worden gegeven door Miranda Dontje en Jasper Klapwijk.
Bij vragen: neem contact op met Het Oude Politiebureau.

Groenonderhoud Florakade

Tijdens de bankencrisis ging de gemeente bezuinigen op het groenonderhoud in de stad. Ook het plantsoen aan de Florakade moest er aan geloven. De bewoners van een flat op de kade waren het daar niet mee eens en namen contact op met de gemeente. Die stelde voor dat de bewoners dan maar zelf het onderhoud van het openbare plantsoen zouden betalen. Dat hebben ze jaren gedaan. Afgelopen herfst kwamen wij achter deze afspraak. We namen direct contact op met de wijkwethouder en met Stadsbeheer. En nu is de kogel door de kerk. De gemeente neemt het onderhoud weer op zich. En zo hoort het ook. 

Het groen bij de recentste nieuwbouw werd niet onderhouden. Wij pakten gelijk door en ook dát wordt nu meegenomen in het onderhoud. Er komt een nieuw pad door het groen en een plek om te zitten aan het water.

Voorbereidingen Expeditie Oosterpark begonnen

Tijdens het door de BO gecoördineerde 100-jarig bestaan van onze wijk heb je er al kennis mee kunnen maken: Expeditie Oosterpark, de zeskamp voor teams uit onze wijk. Op 28 augustus organiseren het Wij-Oosterparkteam en veel vrijwilligers de tweede editie!

De voorbereidingen zijn net begonnen en een ding staat al vast: deze sweeper gaat gebruikt worden!

Meer weten over de voorwaarden om mee te mogen doen en welke geweldige prijzen er te winnen zijn? Mail naar:expeditieoosterparkwijk@gmail.com