Uitnodiging voor informatiebijeenkomst verhuizing Toentje

Het Toentje gaat verhuizen en heeft een flyer verspreid om buurtbewoners op de hoogte te stellen én uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst.