Afgelopen week hebben gemeente en wethouders aan de gemeenteraad voorgesteld om betaald parkeren in te gaan voeren in verschillende wijken van de stad. Ze willen dat nu ook in de hele Oosterparkwijk invoeren. Eind april beslist de gemeenteraad over deze plannen. Als de gemeenteraad akkoord gaat zal naar verwachting voor eind van het jaar betaald parkeren zijn ingevoerd in onze wijk.
We hebben het afgelopen jaar veel mails gekregen van mensen die graag wilden dat het werd ingevoerd maar ook tegenstanders hebben van zich laten horen. Zonder een oordeel over deze plannen uit te spreken constateren wij dat er in dat deel van de wijk waar het nu nog niet is ingevoerd vrijwel geen vrije plek te vinden is. ’s Avonds wordt zowel op de stoep als op de hoeken van straten geparkeerd. Verder hebben we ook gezien dat een deel van de parkeerplekken wordt ingenomen door wijkbewoners die in dat deel van de wijk wonen waar betaald parkeren wel is ingevoerd maar die om wat voor reden dan ook geen parkeervergunning hebben.


Tuintjes of speelplekken?Als er door de invoer van betaald parkeren in een straat voldoende parkeerruimte blijkt te zijn kunnen bewoners van die straat aan de gemeente vragen om van een aantal van die plekken tuintjes of speelplekken te maken. Hebben jullie als bewoners interesse? Neem dan contact met ons op: bestuurbo@hotmail.com. Het is natuurlijk dan wel zo dat het merendeel van je buren het ook moet willen.