Volg de BO

Bewonersvereniging Damsterbuurt

De Bewonersvereniging Damsterbuurt (BD) vertegenwoordigt de bewoners van de Damsterbuurt (Damstersingel, Damsterdiep, Holtstek, Zagerij, Balkgat en Eemskanaal noordzijde) en werkt nauw samen met de Bewonersvereniging Oosterpark (BO).

De hoogbouwplannen van de gemeente Groningen op het Certe-terrein als onderdeel van de nieuwe wijk Stadshavens waren in september 2020 de directe aanleiding tot de oprichting van de BD. De Damsterbuurtbewoners vinden hoogbouw en het aantal geplande woningen (250) op dit binnenterrein volstrekt misplaatst. Hoewel de BD begrijpt dat de huidige woningmarkt ook de gemeente Groningen noopt tot het versnellen van woningbouw, vindt zij dat de plannen geen rekening houden met de huidige bewoners die zeer gesteld zijn op het dorpse en groene laagbouwkarakter van de buurt. De geplande hoogbouw en bebouwingsdichtheid ervaren zij als een te grote inbreuk op de huidige woonkwaliteit en leefbaarheid van de buurt. In het verlengde van deze directe belangbehartiging van de Damsterbuurt werkt de BD in de klankbordgroep ook samen met de Gemeente Groningen, Bewonersvereniging Oosterpark (BO) en vertegenwoordigers van Kop van Oost / De Kaai en Oosterpoort in de totale planontwikkeling van de nieuwe wijk Stadshavens.

BD-bestuursleden (vlnr) : Katy van Hasselt (pm), Rein Bish (vz), Willy Deinum, Maarten Moes (secr), Jolanda Hake

De BD is een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid en streeft het volgende doel na: handhaving en bevordering van een goed woon- en leefmilieu van de Damsterbuurt. Hierbij gaat het om zaken als het groene, dorpse karakter van de buurt en de beperking van geluids-, verkeers- en parkeeroverlast. Specifiek m.b.t. het CERTE-terrein zijn de volgende zaken van belang: geen hoogbouw, behoud van privacy, uitzicht en zonlicht.

Gratis BD-lid worden? >> eemskanaalnz@outlook.com

Blijf op de hoogte en ontvang de digitale BD-Nieuwbrief >> eemskanaalnz@outlook.com

Contact >> eemskanaalnz@outlook.com