donderdag, 23 juni Rutger Nieuws

De bewonersorganisatie is afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Van bewoners wordt geen contributie gevraagd, omdat wij er voor alle bewoners willen zijn (dus ook voor degenen met een kleinere beurs).

In 2015 hebben wij ongeveer € 15.350 subsidie ontvangen. Op een paar tientjes na is dat bedrag als volgt besteed:…

zondag, 19 juni Rutger Gemeenteberichten
Van de gemeente: Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang van de ontwikkellocatie aan de Florakade. Wij maken de locatie geschikt voor nieuwe woningen. Zoals u wellicht heeft vernomen zijn de sloopwerkzaamheden van de gebouwen afgerond. Ook hebben we een bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij is gebleken dat op een aantal plaatsen op de locatie sprake is van een bodemverontreiniging.
dinsdag, 12 april Rutger Berichten uit de wijk

De werkgroep Oosterpark Nooit Saai (ONS) nodigt iedereen uit voor het volgende:

Op zaterdagmiddag 16 april a.s. vindt bij de oude Oostersluis te Groningen de onthulling van de nieuwe gedenkplaquette TWEE BRUGGEN plaats. Deze ceremonie wordt verricht door onze burgemeester Peter den Oudsten.