Over de BO

De Bewonersorganisatie Oosterpark (kort: BO) is een vereniging die zich bezig houdt met het informeren en ondersteunen van de bewoners uit de Oosterparkwijk in Groningen.

Waar staat de Bewonersorganisatie voor?

Alle bestuursleden handelen in het belang van de wijk en kijken objectief mee bij veranderingen in de wijk. Wij vinden het belangrijk dat bewoners in een vroeg stadium worden betrokken bij plannen, zodat ze echt invloed kunnen uitoefenen. Groepen bewoners die tegen een probleem aanlopen, kunnen bij ons terecht voor ondersteuning. Verder kunnen bewoners ons benaderen als ze een actie op touw willen zetten of een leuke activiteit in de buurt willen organiseren.

Wilt u ons meehelpen?

Wij zijn geregeld op zoek naar extra hulp. Woont u in de Oosterparkwijk en hebt u interesse in één van de volgende functies? Informeer dan vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Voelspriet: u signaleert wat er leeft in de straat/buurt waar u woont (vergt niet zo veel tijd).
Werkgroeplid: u verdiept zich samen met wijkgenoten in een afgebakend onderwerp (duurt veelal een paar weken).
Bestuurslid: u komt op voor de belangen van de wijkbewoners (minimaal 1 dagdeel per week).

Bestuursleden

  • Jaap
  • Rutger
  • Marijke

Contact met ons?

Hebt u mail voor ons? Stuur het naar bestuurbo@hotmail.com of gebruik ons contactformulier.
Een persoonlijk gesprek kan ook. Wij zijn op vrijdagochtend tussen 9 en 10 uur in Ons Belang (Zaagmuldersweg 82c) aanwezig.