Volg de BO

Monumenten overzicht

Monumentenadres Naam bouwjaar Status
Damsterdiep 66 Bedrijspand, woonhuis 1935 Gemeentelijk Monument
Damsterdiep 14 Riool gamaal 1928 Rijksmonument
Damsterdiep 215 Woonhuis 1874 Gemeentelijk monument
Damsterdiep 231 (was 227)         Woonhuis 1846 Rijksmonument
Damsterdiep 233 (was 235) Woonhuis ? Rijksmonument
Damsterdiep 237 Woonhuis ? Rijksmonument
Dirk Huizingastraat 3-5   vml Chr. Lagere school 1925 Gemeentelijk Monument
Eemskanaal 32 Noord Nederlandse zakkenhandel ?  
Eemskanaal 48 Industriegebouw 1909 Gemeentelijk monument
E. Th. a Thuessinklaan 1
(bij: S.S. Rosensteinlaan 22; 23)
Oosterkerk 1929 Rijksmonument
Gorechtkade 1     Gorechtflat 1953 Gemeentelijk Monument
Gorechtkade 2 Wijkgebouw Het Groene Kruis 1937 en 1952 Gemeentelijk Monument
Graspad 1 – 59  Randwoningen Blauwe Dorp 1919 Gemeentelijk Monument
Graspad 2 – 24 Boerderijtjes Blauwe Dorp 1919 Rijksmonument
Heesterlaan 2, 4 en 6   Randwoningen Blauwe Dorp 1919 Gemeentelijk Monument
Heesterpoort 1 Simon van Hasseltschool 1926-1928 Rijksmonument
Heesterpoort 3, 5, 7, 9, 11 en 13 Randwoningen Blauwe Dorp 1919 Gemeentelijk Monument
Heesterpoort 16, 18, 20, 22, 24 en 26 Randwoningen Blauwe Dorp 1919 Gemeentelijk Monument
Heesterpoort 15 – 23 Boerderijtjes Blauwe Dorp 1919 Rijksmonument
J.H. Jansenstraat 17 – 19 Van Starkenborgh- en Scheepstraschool 1925-1927 Gemeentelijk Monument
Klaprooslaan 13b Ligthartschool 1929 Gemeentelijk Monument
Lindenhof 5 – 15 (oneven nrs.) Randwoningen Blauwe Dorp 1919 Gemeentelijk Monument
Lindenhof 2 -18 (even nrs.) Boerderijtjes Blauwe Dorp 1919 Rijksmonument
Lindenhof 17 – 25 (oneven nrs.) Boerderijtjes Blauwe Dorp 1919 Rijksmonument
Meidoornpad 1 – 23 Boerderijtjes Blauwe Dorp 1919 Rijksmonument
Meidoornpad 2 – 52 (even nrs.) Randwoningen Blauwe Dorp 1919 Gemeentelijk Monument
Oliemuldersweg 43 Groen van Prinstererschool 1932 Gemeentelijk Monument
Oliemuldersweg 47 Boumaschool 1931-1932 Rijksmonument
Oliemuldersweg 36 – 62 (even nrs) Randwoningen Blauwe Dorp 1920 Gemeentelijk Monument
Petrus Campersingel 1b Woonhuis 1935 Gemeentelijk Monument
Petrus Campersingel 33 Woonhuis ca1885 Rijksmonument
Petrus Campersingel 37-117, 37a, 39a, 41a, 115a en 117a Typografengasthuis 1903 Rijksmonument
Petrus Campersingel 119        Woonhuis + machinefabriek 1915 Gemeentelijk Monument
Wingerdhoek 32, 34, 36, 33 en 35 Boerderijtjes Blauwe Dorp 1920 Rijksmonument
Wingerdhoek 1 – 31 (oneven nrs.)  Randwoningen Blauwe Dorp 1920 Gemeentelijk Monument
Wingerdhoek 2 – 28 (even nrs.)      Randwoningen Blauwe Dorp 1920 Gemeentelijk Monument
Zaagmuldersweg 65 Pastorie H. Franciscuskerk 1934 Gemeentelijk Monument
Zaagmuldersweg  67     H. Franciscuskerk 1934 Gemeentelijk Monument
Zaagmuldersweg 530 – 530-1 en 532 Wielewaalflat 1955-1957 Rijksmonument
Zaagmuldersweg 534 – 690 Wielewaalflat 1955-1957 Gemeentelijk Monument