De kosten voor aanpassingen van woningen zijn te hoog. Daarom gaat het niet lukken om oude stadswijken per 2035 van het gas te krijgen.

In 2035 is Groningen een aardgasloze gemeente. Gasgestookte haarden en CV-ketels zijn dan verleden tijd. Ook koken we niet meer op gas, maar op elektriciteit. Dat is de ambitie van de gemeente Groningen, en veel inwoners zijn het daar mee eens. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar?

Steeds meer nieuwbouwwoningen worden zonder gasaansluiting gebouwd. Dat krijgen we dus wel geregeld. Maar het aanpassen van de bestaande verwarmingsbronnen is een ingewikkelde ingreep. En laat Groningen nou precies heel veel van dat soort oude woningen met aardgasaansluitingen hebben.

Met woningbouwverenigingen worden afspraken gemaakt over de aanpak van hele straten en buurten. Maar met eigenaren van koopwoningen is het lastiger afspraken maken. Het moet voor woningeigenaren niet alleen verplicht, maar vooral aantrekkelijker worden om hun woning aardgasvrij te maken. Er zijn twee struikelblokken: het gedoe van de ingreep zelf én de financiering ervan.

Om het gedoe van de ingreep zo klein mogelijk te maken, zijn er allerlei initiatieven om bewoners (collectief) te ondersteunen. Voorbeelden daarvan zijn Groningen Woont SLIM, Grunneger Power, Inductie050 en Buurkracht. Maar de financiering is het grootste probleem. Overstappen op andere energiebronnen en het verduurzamen van de woning levert uiteindelijk een forse besparing op, maar de investering die nodig is om de ingreep te kunnen doen, is voor veel mensen te hoog. Of ze vinden de terugverdientijd te lang, of ze vinden de besparing te onzeker. De stelling is daarom dat het niet gaat lukken om alle woningeigenaren van het gas af te krijgen.

Debat in de Oosterparkwijk

Op 21 november wordt in de gemeente Groningen een verkiezing voor de gemeenteraad gehouden. Daarom is er een debat georganiseerd op dinsdag 13 november. Dit is opgezet door Bewonersorganisatie Oosterpark, Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost en woonschepen Oosterhamrikkanaal. Het gaat plaats vinden aan de Oosterhamrikkade 119, inloop vanaf 19:30. Bewoners zijn van harte welkom om aan te schuiven.

Er zijn vijf stellingen gemaakt en aan de partijen voorgeschoteld. Afgelopen dagen hebben we deze online gezet, hierboven staat de laatste. De stellingen geven niet noodzakelijk de mening van buurtbewoners weer, maar zijn een kapstok voor discussie over het onderwerp. Deze onderwerpen zijn allemaal gericht op onze wijk of de directe omgeving. Ter verheldering is bij iedere stelling een toelichting gegeven. De partijen gaan gevraagd worden of ze het met de stelling wel of niet eens zijn. Vervolgens is per stelling 20 minuten uitgetrokken voor debat. Het is vervolgens de bedoeling dat ook bewoners kunnen deelnemen en dat er een interessant gesprek ontstaat. Ons doel is een levendige avond waarin politiek en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Het debat begint om 20:00 en eindigt om 22.00 uur precies. Daarna is er gelegenheid tot napraten met een borrel.