Geef bewoners zelf budget om met elkaar aan eenzaamheid en armoede te werken en zet professionals op afstand

Oosterparkwijk en Korrewegwijk (Indische Buurt en De Hoogte) zijn van oudsher wijken waar veel aandacht is voor sociale problematiek zoals armoede, werkloosheid, jeugdhulp, schulden, sociale activiteiten. Talloze projecten en subsidies zijn de afgelopen jaren, decennia losgelaten op deze buurten en wijken. Toch blijft de situatie om aandacht vragen.

Honderden professionals bij WIJ teams, woningbouwcorporaties, gemeente, zorginstellingen werken in deze wijken aan het oplossen van problemen. Er gebeurt echter weinig op het gebied van preventie. En wat is de rol van bewoners zelf? In hoeverre hebben wij iets te zeggen over dit belangrijke domein, waar bijna de helft van het gemeentelijke budget naar toe gaat. In 2018 EUR zo’n 500 miljoen voor de hele stad.

De financiering komt uit talloze potjes, die niet op elkaar afgestemd zijn: potje armoede, potje participatie, potje WMO, potje jeugdhulp. Daardoor werken afdelingen langs elkaar en wordt afgebroken wat elders net wordt opgebouwd. De ene na de andere verandering wordt over bewoners uitgerold. De WIJ teams zijn net begonnen of er komt al weer een GON aan.

Het gaat dus om enorme bedragen, en wat komt daar uiteindelijk van terecht bij cliënten, bewoners, buurten? Zou het niet veel handiger zijn om budgetten samen te voegen, het aantal professionals stevig te verminderen en bewoners zélf weer de regie geven over eigen leven en buurten door minder regels en meer eigenaarschap over middelen en aanpak.

Debat in de Oosterparkwijk

Op 21 november wordt in de gemeente Groningen een verkiezing voor de gemeenteraad gehouden. Daarom is er een debat georganiseerd op dinsdag 13 november. Dit is opgezet door Bewonersorganisatie Oosterpark, Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost en woonschepen Oosterhamrikkanaal. Het gaat plaats vinden aan de Oosterhamrikkade 119, inloop vanaf 19:30. Bewoners zijn van harte welkom om aan te schuiven.

Er zijn vijf stellingen gemaakt en aan de partijen voorgeschoteld. Komende dagen gaan we deze online zetten, hierboven staat de vierde. De stellingen geven niet noodzakelijk de mening van buurtbewoners weer, maar zijn een kapstok voor discussie over het onderwerp. Deze onderwerpen zijn allemaal gericht op onze wijk of de directe omgeving. Ter verheldering is bij iedere stelling een toelichting gegeven. De partijen gaan gevraagd worden of ze het met de stelling wel of niet eens zijn. Vervolgens is per stelling 20 minuten uitgetrokken voor debat. Het is vervolgens de bedoeling dat ook bewoners kunnen deelnemen en dat er een interessant gesprek ontstaat. Ons doel is een levendige avond waarin politiek en buurtbewoners elkaar ontmoeten. Het debat begint om 20:00 en eindigt om 22.00 uur precies. Daarna is er gelegenheid tot napraten met een borrel.