De bewonersorganisatie is afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Van bewoners wordt geen contributie gevraagd, omdat wij er voor alle bewoners willen zijn (dus ook voor degenen met een kleinere beurs).

In 2015 hebben wij ongeveer € 15.350 subsidie ontvangen. Op een paar tientjes na is dat bedrag als volgt besteed:

 • wijkkrant: 63% (inclusief verrekening advertentieopbrengsten)
 • huur Treslinghuis: 17%
 • divers drukwerk: 16% (zoals flyers)
 • overige kosten: 4% (denk aan bankkosten, internet etc.)

Met de gemeente hebben wij in 2015 over verschillende onderwerpen gesproken, denk aan:

 • veranderingen in de zorg en de gevolgen voor o.a. de dagbesteding
 • aanpak van de parkeerproblematiek
 • aanpak van de Oosterhamrikzone
 • aanpak van het Wielewaalplein
 • aanpak van de Hortensialaan en de Begoniastraat
 • opzetten nieuwe adviesstructuur
 • en nog veel meer