Volg de BO

Uitnodiging provincie Groningen – Praat mee over duurzame energie

In 2020 wordt ongeveer 21% van de energie in Groningen duurzaam opgewekt. Het provinciale beleid daarin ligt mooi op koers. En dan? Nieuw beleid moet er vanaf 2020 voor zorgen dat in 2035 60% van de energie duurzaam wordt opgewekt en dat Groningen in 2050 de volle 100% duurzaam realiseert. Dat is een ingrijpende opgave. Naast energiebesparing zullen alle vormen van duurzame energie nodig zijn om dat te bereiken: biomassa, windenergie, zonne-energie en duurzame warmte. Dat gaat ook iets betekenen voor ons omringende landschap.

Hoe zorgen we ervoor dat in 2050 alle energie in Groningen duurzaam wordt opgewekt? Onder welke voorwaarden kan dat een plek krijgen in het landschap? Wat zijn uw ideeën over het verdelen van de lusten en lasten? Kunnen we los van het gas en de overstap maken naar andere energiebronnen? In maart en april willen de gedeputeerden Nienke Homan (duurzame energie) en Fleur Gräper – van Koolwijk (ruimtelijke ordening) hierover met inwoners in gesprek. U bent welkom op één van de tien bijeenkomsten, die in verschillende plaatsen worden georganiseerd.

Bijeenkomsten bij u in de buurt

De bijeenkomsten vinden zoveel mogelijk bij u in de omgeving plaats. De ambitie van de provincie wordt toegelicht, we verkennen de opgave en gaan in gesprek over de vraag hoe de energietransitie succesvol kan zijn. Praat mee en laten weten hoe u over de energieopgave denkt. Het programma begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. U kunt kiezen uit de volgende momenten:

  • 21 maart Buurtcentrum Noordstee – Stadskanaal
  • 23 maart Buurthuis De Brug – Bellingwolde
  • 27 maart Dorpshuis – Ezinge
  • 30 maart Buurthuis Oosterhaar – Haren
  • 4 april Dorpshuis – Loppersum
  • 6 april De Menterne – Muntendam
  • 10 april Poortershoes – Groningen
  • 13 april MFC De Binding – Oude Pekela
  • 18 april Dorpshuis – Tolbert
  • 20 april De Klinker – Winschoten

Het is belangrijk om u vooraf aan te melden, zodat u zeker bent van een plekje. Per avond kunnen maximaal 35 deelnemers aanwezig zijn, zodat we ook echt actief met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Als de belangstelling in uw omgeving veel groter is, dan organiseren we een extra avond. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via www.provinciegroningen.nl/duurzameenergie

Bodemsanering ontwikkellocatie Florakade

Van de gemeente:

Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang van de ontwikkellocatie aan de Florakade. Wij maken de locatie geschikt voor nieuwe woningen. Zoals u wellicht heeft vernomen zijn de sloopwerkzaamheden van de gebouwen afgerond. Ook hebben we een bodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij is gebleken dat op een aantal plaatsen op de locatie sprake is van een bodemverontreiniging.

Lees verder