Volg de BO

Stadionlocatie “De Velden”

VijverwoningDat is de toepasselijke werktitel voor de nieuwe buurt die op de plek van het voormalige FC Groningen-stadion in aanbouw is. In de nieuwe buurt komen ongeveer 300 woningen, (sociale) huur en koop. Er is een ruime variatie in appartementen en eengezinswoningen.
Door de nieuwbouw ontstaat op de stadionlocatie een levendige, groene en autoluwe buurt. Midden in de Oosterparkwijk, tussen de Vogelbuurt, de Bloemenbuurt en de Gorechtbuurt. De bouwstijl van de buurt past bij de Oosterparkwijkstijl” van begin vorige eeuw. De voorlopige naam De Velden verwijst naar de geschiedenis van de plek die al sinds begin vorige eeuw gebruikt werd als sportveld en past bij de buurtnamen van de Oosterparkwijk. De gemeente zal uiteindelijk de definitieve naam van de buurt en van de straatnamen bepalen.

Het ontwerp is in nauwe samenspraak met 4 andere architectenbureaus die bij de stadionlocatie betrokken zijn (Oving Architecten, AAS, PvanB architecten en Scheffer & Van der Wal) tot stand gekomen. Door deze samenwerking ontstaat een kwalitatief hoogwaardig en eenduidig beeld, waarin alles wat gebouwd wordt op elkaar is afgestemd. Het gehele gebied wordt ontworpen in de sfeer van de Oosterparkwijk waar veel statige Amsterdamse-Schoolarchitectuur te vinden is.
Het uitgangspunt is een ruime basiswoning die naar wens kan worden uitgebreid en ingedeeld. De zogenaamde “Parkwoningen” (16) worden aan de parkzijde gebouwd en zijn vanaf ca. € 320.000 euro te koop. Deze “Parkwoningen” tellen 4 woonlagen, ca.650m³ en een parkeerplaats op eigen erf.

De “Stadion woningen”(18) zijn iets goedkoper en zijn vanaf ca. € 265.000 en tellen 3 woonlagen, ca. 540m³ en een parkeerplaats op eigen erf.