Volg de BO

Lopende zaken, week 38

Een volle agenda, afgelopen vrijdagochtend. We hebben de huidige stand van het Oosterhamriktrace, de Coöperatieve Wijkraad, wijkkrant en betaald parkeren door genomen. Deze week hebben we bijeenkomsten voor de eerste twee onderwerpen. Die zullen bepalend zijn over hoe de BO zich verder zal mengen in deze projecten.

Lees verder

Berichtgeving rond Coöperatieve Wijkraad

Afgelopen week heeft de Gemeenteraad uitgebreid gesproken over de invoer van een Coöperatieve Wijkraad. Een nieuwe vorm van inspraak en participatie in onze wijk. De Bewonersorganisatie Oosterpark wordt erg blij van initiatieven die leiden tot meer burgerparticipatie. Wij zetten onszelf dan ook al jaren in voor meer betrokkenheid van onze mede-wijkbewoners en hebben veel ervaring op het gebied van benadering en betrokkenheid.

In de twee gesprekken die wij voorafgaande aan de Gemeenteraadsvergadering met de initiatiefnemers hebben gehad zijn onze kritische vragen uitgebreid besproken. Daarnaast hebben we onder andere geadviseerd om kleinschalig te beginnen met dit project. Bij succes zou de Coöperatieve Wijkraad geleidelijk over de gehele wijk kunnen worden uitgerold.

Helaas hebben de initiatiefnemers van de Coöperatieve Wijkraad op geen enkele manier laten blijken iets van onze overwegingen en gedachten mee te nemen in hun plannen. Dit is de reden geweest dat wij de gemeenteraad verzocht hebben het plan in deze vorm niet aan te nemen.

Binnenkort hebben we weer gesprekken met de wijkwethouder en de initiatiefnemers en hopen we dat wij in deze gesprekken gezamenlijk tot een betere invulling van het idee van de Coöperatieve Wijkraad kunnen komen.