Volg de BO

Gemeente gooit bewoners voor de bus

Het gemeentebestuur heeft vandaag de mobiliteitsvisie gepresenteerd. In deze visie geeft het College aan hoe ze voor de komende 30 jaar het verkeer van/naar en in de stad willen leiden. RTV Noord haalt wethouder Broeksma aan, die over het Oosterhamriktracé zegt: “Het is niet meer nodig. Wijkbewoners worden op een andere manier met de ringweg verbonden.” Helaas moeten we constateren dat de wethouder op dit punt geen gelijk heeft.

Lees verder

Op naar een groene Oosterhamrikzone

De gemeente wil een nieuwe autoweg aanleggen langs de Oosterhamrikkade en van de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan een busbaan maken. De plannen zijn knellend en vervuilend voor de bewoners. De gemeente zegt steeds dat het een gezond, groen en gelukkig Groningen wil. Daarom begrijpen we deze plannen niet. Uit onderzoek blijkt ook nog eens dat de nieuwe autoweg veel kost en maar weinig helpt.

Wij komen met een ander plan: de Groene Oosterhamrikzone. Het plan is bedacht door bewoners in samenwerking met het buurtoverleg Professorenbuurt-Oost, de Woonschepen Oosterhamrikkanaal en de Bewonersorganisatie Oosterparkwijk. Volgens dit plan komt er geen nieuwe autoweg door onze woonwijken en gaan er geen bussen door de Vinkenstraat en E. Thomassen à Thuessinklaan. Wel kun je voortaan gemakkelijk met de fiets, met de bus of te voet van Kardinge naar de stad (en terug), door een prachtige groene (woon) omgeving. De Oosterparkwijk en de Korrewegwijk worden in ons plan niet gescheiden, maar juist met elkaar verbonden.

Meer weten? Kijk op www.groeneoosterhamrikzone.nl

Betaald parkeren in de Oosterparkwijk


Afgelopen week hebben gemeente en wethouders aan de gemeenteraad voorgesteld om betaald parkeren in te gaan voeren in verschillende wijken van de stad. Ze willen dat nu ook in de hele Oosterparkwijk invoeren. Eind april beslist de gemeenteraad over deze plannen. Als de gemeenteraad akkoord gaat zal naar verwachting voor eind van het jaar betaald parkeren zijn ingevoerd in onze wijk.
We hebben het afgelopen jaar veel mails gekregen van mensen die graag wilden dat het werd ingevoerd maar ook tegenstanders hebben van zich laten horen. Zonder een oordeel over deze plannen uit te spreken constateren wij dat er in dat deel van de wijk waar het nu nog niet is ingevoerd vrijwel geen vrije plek te vinden is. ’s Avonds wordt zowel op de stoep als op de hoeken van straten geparkeerd. Verder hebben we ook gezien dat een deel van de parkeerplekken wordt ingenomen door wijkbewoners die in dat deel van de wijk wonen waar betaald parkeren wel is ingevoerd maar die om wat voor reden dan ook geen parkeervergunning hebben.


Tuintjes of speelplekken?Als er door de invoer van betaald parkeren in een straat voldoende parkeerruimte blijkt te zijn kunnen bewoners van die straat aan de gemeente vragen om van een aantal van die plekken tuintjes of speelplekken te maken. Hebben jullie als bewoners interesse? Neem dan contact met ons op: bestuurbo@hotmail.com. Het is natuurlijk dan wel zo dat het merendeel van je buren het ook moet willen. 

Oosterhamriktracé: 90 miljoen voor beetje tijdswinst?

Gemeente Groningen is al jarenlang bezig met het Oosterhamriktracé. Op 20 februari 2018 heeft ze een voorkeursvariant gekozen. Met allerlei gevolgen van dien. De Bewonersorganisatie Oosterpark wil dat de Gemeente deze keuze goed onder de loep neemt. Daarnaast wil de BO garanties voor de (leefbaarheid van) de wijk. Dinsdag 6 maart komt de raadscommissie ‘verkeer’ naar de wijk toe. In het informatiecentrum op de Oosterhamrikkade willen ze horen wat wij en jullie van het plan vinden.

Lees verder