Volg de BO

Gemeente gooit bewoners voor de bus

Het gemeentebestuur heeft vandaag de mobiliteitsvisie gepresenteerd. In deze visie geeft het College aan hoe ze voor de komende 30 jaar het verkeer van/naar en in de stad willen leiden. RTV Noord haalt wethouder Broeksma aan, die over het Oosterhamriktracé zegt: “Het is niet meer nodig. Wijkbewoners worden op een andere manier met de ringweg verbonden.” Helaas moeten we constateren dat de wethouder op dit punt geen gelijk heeft.

Het tracé gaat er gewoon komen, alleen mogen de auto’s dan geen 50 maar 30 kilometer per uur rijden. En de bussen zullen als het aan deze wethouder ligt nog steeds met 50 km per uur over de Thomas a Thuessinklaan, het Wielewaalplein en de Vinkenstraat denderen. Verder blijkt uit de cijfers van de gemeente dat in de plannen de verkeersdrukte op de Oliemuldersweg en Zaagmuldersweg fors toenemen.

Als Bewonersorganisatie hebben we de afgelopen jaren meer dan eens gewezen op de grote twijfels die bij omwonenden spelen over de haalbaarheid van de plannen. Meerdere malen hebben wij wethouders en betrokken ambtenaren gevraagd hoe zij een dubbele busbaan door deze straten voor zich zagen. Wat de consequenties zouden zijn voor omwonenden. Of een dubbele busbaan, een parkeerstrook en een ventweg en twee stoepen wel passen in beide straten. En tot nu toe is de gemeente niet in staat geweest om na al die jaren antwoord te geven op deze vragen.

We vinden het daarom bijzonder dat de busbaan weer terugkomt in deze mobiliteitsvisie en dat er weer niet wordt geluisterd naar de terechte vragen die bewoners stellen. Daarom zullen we ons uiterste best blijven doen om te zorgen dat alle consequenties voor onze wijk van dit plan op tafel komen voordat er over wordt besloten.

De plannen van de Gemeente zijn te vinden op https://gemeente.groningen.nl/groningen-goed-op-weg

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.