Volg de BO

Vuurwerkvrij gebied rondom UMCG 

Rondom het UMCG is tijdens oud en nieuw een vuurwerkvrij gebied. Dit is een gebied waar helemaal geen vuurwerk mag worden afgestoken. Met vuurwerkvrije gebieden wil de gemeente mensen, dieren en gebouwen beschermen tegen het gevaar, de schade en overlast van vuurwerk.

Wanneer mag geen vuurwerk worden afgestoken?
Van zondag 31 december 18.00 uur tot maandag 1 januari 02.00 uur mag geen vuurwerk worden afgestoken in vuurwerkvrije gebieden. Buiten deze tijden mag nergens vuurwerk worden afgestoken.

Waar is het vuurwerkvrije gebied rondom het UMCG?
De grenzen van dit gebied zijn de straten Oostersingel, Vrydemalaan, S.S. Rosensteinlaan, Petrus Campersingel en Hanzeplein. 

Een digitale kaart van alle vuurwerkvrije gebieden in de gemeente Groningen vindt u op gemeente.groningen.nl/oud-en-nieuw

Toezicht in de vuurwerkvrije zone
Buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders houden tijdens oud en nieuw toezicht in de vuurwerkvrije gebieden. Zij spreken mensen aan die zich niet aan het vuurwerkverbod houden. En wijzen de plekken aan waar wel vuurwerk mag worden afgestoken.

Waar kunt u overlast van vuurwerk melden?
Hebt u overlast van vuurwerk? Dan kunt u dit digitaal melden bij de gemeente via gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden. U kunt maandag t/m vrijdag tussen 10:00 en 17:00 uur ook bellen met 050 587 58 85. Is de overlast ernstig en is ingrijpen van de politie nodig? Bel dan 0900 88 44. Bel 112 bij direct gevaar.

Belangrijk moment nieuwe Gerrit Krolbrug

Op dinsdag 12 december kwamen directeur Stadsontwikkeling van de gemeente Groningen Alfred Kazemier en hoofdingenieur-directeur Joost de Ruig van Rijkswaterstaat bij elkaar voor een belangrijk moment. Rijkswaterstaat heeft namelijk de aanvraag voor de omgevingsvergunning Gerrit Krolbrug bij de gemeente Groningen ingediend.

Al voor de aanvaring van de Gerrit Krolbrug werkte Rijkswaterstaat aan een plan voor vervanging van de brug. De aanvraag van de omgevingsvergunning is hierin een belangrijk moment. De volgende stap is het opstellen van een contract en de aanbesteding. De daadwerkelijke bouw van de brug start naar verwachting in 2026 en waarna de brug in 2029 open kan voor verkeer.

Foto: Joost de Ruig van Rijkswaterstaat (links) en Alfred Kazemier (rechts).

Uit: Nieuwsbrief Oude Wijken (15 december), gemeente Groningen

Inloop omwonenden Oosterpark

Maandag 27 november mochten omwonenden van het Oosterpark opnieuw meepraten over hoe het park eruit komt te zien. Tijdens de bijeenkomst werd over verschillende onderwerpen gesproken. Bijvoorbeeld een nieuwe bloemenweide, fitnesstuin, verlichting in het park en ecologische wensen. Ook ging het over het Natuurbeleeftuin-project.
 
Het is van groot belang dat de Natuurbeleeftuin straks voor iedereen toegankelijk is. Er werd gesproken over plekken om te zitten voor ouders en aanwezigen benadrukten dat de tuin ‘hufterproof’ moet zijn. Geen ruimte voor vandalisme dus. Tijdens de avond waren positieve geluiden te horen, maar ook kritische geluiden. Daar kijken we serieus naar.
 
We zullen waarschijnlijk nog één keer samenkomen. Dan laten we het verbeterde ontwerp zien en verzamelen we de laatste ideeën voor het definitieve ontwerp. Omwonenden krijgen hier nog een uitnodiging voor. Kijk op mijnoosterparkwijk.nl voor meer informatie.

Intentieverklaring getekend

In het drukke en sfeervolle buurtrestaurant De Merel (in de Oosterparkheem) vond vrijdag 15 december de intentieverklaring plaats. In deze verklaring spreken diverse maatschappelijke partijen met elkaar af de zorg voor kwetsbare ouderen zo breed mogelijk in te vullen. Alleen wonen en zorg verlenen is niet meer voldoende. Het gaat ook om een fijn gebouw, gezelligheid en het organiseren van een breed scala aan activiteiten. De intentieverklaring is geen handleiding, maar een voornemen gezamenlijk zorg te dragen voor een goede oude dag. Daarbij moeten hobbels worden genomen, maar dat doen we samen. Voorzitter Marijke Nieborg van de Bewonersorganisatie Oosterpark zei dat het voor de BO belangrijk is dat ouderen de mogelijkheid krijgen in de eigen wijk te blijven wonen. Ook heeft de BO zich ervoor ingezet dat het Oosterparkheem een plek is waar ouderen kunnen logeren, als vorm van herstel na bijvoorbeeld een operatie. Goede intenties dus!

De betrokken partijen: Woonzorg Nederland, TSN, Gemeente Groningen, Wijkrestaurant De Merel en de Bewonersorganisatie Oosterpark.

Goed voor je huisdier zorgen als je financieel krap zit?

Heb je een laag inkomen en kun je daardoor niet meer goed voor je huisdier zorgen? Voor  5 euro per twee maanden kun je lid worden van Dierencentrum De Gouden Poot. Je krijgt dan voer voor je huisdier. Het wordt ook thuisbezorgd als dat nodig is. Kijk voor meer informatie en of je in aanmerking komt op de website van De Gouden Poot. Daar kun je je ook aanmelden.

Artikel Dagblad van het Noorden over het OHT.

Dagblad van het Noorden, 2 december 2023, met BO-secretaris Jaap de Graaf.

Groningen werkt aan vernieuwde energieaanpak

De gemeente Groningen streeft ernaar om CO₂-neutraal te zijn in 2035 en onderzoekt hoe het gaat met de gestelde doelen. Sinds het maken van de ‘routekaart Groningen CO₂-neutraal’ in 2018 zijn er al duizenden woningen verduurzaamd. Om te beoordelen of de juiste richting wordt gevolgd, vraagt de gemeente inwoners en bedrijven hun mening te geven. Wij nodigen je daarom van harte uit om deze online vragenlijst in te vullen.

We bekijken alle meningen en wegen deze af, om zo de juiste beslissingen te kunnen nemen. De gemeenteraad bespreekt deze informatie halverwege 2024. Daarna volgt een eerste versie van de vernieuwde aanpak. Hoewel de gemeente blijft streven naar duurzame energieopwekking, energiebesparing en verduurzaming, kunnen er wel kleine verschillen ontstaan. De aanpak zal ook inspelen op uitdagingen zoals toenemend elektriciteitsverbruik en energiearmoede, om bij te dragen aan sociale vraagstukken. Informatie over de ontwikkelingen wordt later gedeeld via deze nieuwsbrieven en de website van de gemeenteraad.

Uit: Nieuwsbrief gemeente Groningen, 1 december

‘Ik Trakteer-container’ bij Euroborg

Nog steeds belanden er veel blikjes en flesjes op straat en in de natuur. Per jaar gaat het om bijna 250 miljoen euro aan statiegeld dat natuurlijk veel beter gebruikt kan worden. Vorig weekend zijn de MilieuStewards van Groningen Schoon Dankzij Mij een Kerstactie gestart voor kinderen die in armoede opgroeien. De komende weken worden er zoveel mogelijk statiegeldblikjes en flesjes ingezameld. Van het statiegeld koopt Stichting Ik Trakteer van Bina Likumahua cadeaus voor kinderen in onze gemeente die anders met lege handen blijven staan.

De gemeente Groningen ondersteunt de actie met het plaatsen van een speciale Ik Trakteer-container aan de Boumaboulevard. Bezoekers van de Euroborg, Station Europapark, Noorderpoort, Alfa-college en Jumbo kunnen daar hun lege statiegeldblikje of – flesje inleveren. De MilieuStewards gaan, met behulp van de Stille Krachten in de stad, ook uit andere wijken zoveel mogelijk statiegeldblikjes en flesjes verzamelen.

Uit: Nieuwsbrief Oude Wijken, Gemeente Groningen, 1 december