Volg de BO

Kom naar De Brievenwasserette van GGD Groningen

Van vrijdag 8 tot en met vrijdag 15 september is het de Week van Lezen en Schrijven. In de provincie Groningen zijn 15.000 mensen laaggeletterd. Duidelijke en eenvoudige taal in brieven en teksten is belangrijk. Heb je een brief gekregen die je niet snapt of een onbegrijpelijke tekst gelezen? Kom dan met de brief of de tekst op dinsdag 12 september naar De Brievenwasserette bij GGD Groningen aan het Hanzeplein 120 in Groningen. Dat kan tussen 13:00 en 16:00 uur. Twee Taalambassadeurs van het Taalhuis bekijken dan jouw brief of tekst en leggen uit wat er bedoeld wordt. En wil je zelf een brief of tekst schrijven? Dan ben je ook welkom. De Taalambassadeurs geven je tips en adviezen mee. Lees meer op de website van Het Taalhuis.

(Uit: Nieuwsbrief Oude Wijken, gemeente Groningen)

Werkbezoek minister Hugo de Jonge

Op woensdag 6 september bracht demissionair minister Huge de Jonge een werkbezoek aan Groningen. Dit werkbezoek stond in het teken van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Onderdeel van het middagprogramma was een bezoek aan de Oosterparkwijk. De wijk heeft zich de afgelopen jaren, mede door de inzet van de Regiodeal, ontwikkeld. Daardoor trekt de wijk steeds meer richting het stedelijk gemiddelde. Echter bestaan er nog steeds grote opgaven en tegenstellingen binnen de Oosterparkwijk die we met het NPLV proberen aan te pakken. Het verhaal van de Oosterparkwijk werd verteld door eerst binnen te stappen bij de sociale huurwoning van Alette aan de Kamperfoeliestraat. De minister ging kort met haar in gesprek en Alette vertelde enthousiast over het leven in de Oosterparkwijk.

Het gezelschap vervolgde de weg naar het Lindenhof (Blauwe Dorp) en al wandelend vertelden Bas en Ineke hoe het is om een basisbaan te hebben en wat dat voor hen betekent. Eenmaal aangekomen op het Lindenhof, waar de minister zichtbaar van onder de indruk was, vertelde Nijestee over de woningopgaves binnen de wijk waar we gezamenlijk voor staan en waar de afgelopen jaren hard aan is gewerkt. Tot slot stonden we stil bij de ontwikkeling van wijkcentrum bij Van Houten die mede mogelijk wordt gemaakt door financiering vanuit het NPLV.

Uit: Nieuwsbrief Oude Wijken, gemeente Groningen

Open Monumentendag


Zaterdag 9 en zondag 10 september is het weer Open Monumentendag! Wat is er te doen in de Oosterparkwijk?

Nou, dit!

BROESCURSUS GRUNNEGS door taaldocent Olaf Vos
Deze broescursus Grunnegs is geen saaie les met droge theorie over het Gronings dialect, maar een interactieve show met een flinke dosis humor.

Van toerist of nieuwkomer tot geboren Stadjer en mollebonen, iedereen kan meedoen aan deze workshop. Aan het einde van de les heeft iedereen iets geleerd en op zijn minst een leuke tijd gehad.
Oer-Groninger en taaldocent Olaf Vos leert jou van alles over de Groningse taal. Welke woorden zijn onmisbaar, wat moet je wel en wat absoluut níet zeggen en ontdek de betekenis van typisch Groningse spreekwoorden. Dus: “Pen en pepier bie de haand? Joa? Din goan we lös! Leer Grunnegs proaten mien jong!”

De broescursus duurt circa 20 minuten. Datum: 9 september.

Adressen: Sint Franciscuskerk, Zaagmuldersweg 67 (11:00) & Oosterkerk, E. Thomassen à Thuessinklaan 1 (13:00)

Ook geopend: Bij van Houten
Na jaren als school te zijn gebruikt, zijn de panden aan de Oliemuldersweg 47/47A de basis van het laagdrempelige wijkcentrum voor alle Oosterparkers: ‘bij van Houten’. De naam verwijst naar het Kinderwetje van Van Houten en naar de oorspronkelijke naam van de school. Architect Siebe Jan Bouma tekende voor de prachtige architectuur van dit monumentale pand dat al jaren de Oosterparkwijk siert.

Het moderne gebouw pal achter het monument is een ontwerp van Onix Architecten, en werd in 2000 uitgeroepen tot ‘Winnaar Scholenbouwprijs Primair Onderwijs’. Het pand is nu in gebruik als wijkcentrum.

Er worden rondleidingen over de architectuur en geschiedenis van deze fraaie gebouwen gegeven. Tijdstippen: om 11.15 en 13.00, door beide panden. Om 15:00 is dezelfde rondleiding in het Engels.

Adres: Oliemuldersweg 47. Geopend op 9 september van 11:00 tot 16:00

Ook geopend: rioolgemaal Damsterdiep
Het rioolgemaal is gebouwd in 1928 om de riolering van de stadsuitbreiding Oosterparkwijk te bemalen. Het gebouw is ontworpen door stadsarchitect Jan Siebe Bouma. Met links bij de ingang een bouwsculptuur ontworpen door de Groninger beeldhouwer W. Valk. Kom binnen en ontdek de  prachtige langgerekte glas-in-loodramen met geometrische motieven in oranje, rood en paars. De nog originele elementen waaronder de turkooize, geglazuurde wand- en vloerbetegeling.

Het rioolgemaal Groningen ligt verscholen onder de bomen aan het Damsterdiep. Het rioolgemaal werd gebouwd in 1928 in opdracht van de gemeente Groningen door de architect Siebe Jan Bouma. Wie binnen stapt kan de bouwstijl met de nog originele glas-in-lood ramen en tegeltjes bewonderen. Ook de vroegere werkplaats en ‘de slaapkamer’ van de machinist zijn bewaard gebleven. Een historisch monument met een industriële functie. Het gemaal pompt het rioolwater uit een groot deel van de stad Groningen naar de rioolwaterzuivering in Garmerwolde.

Adres: Damsterdiep 146. Geopend op 9 september, van 10:00 tot 17:00

Ook geopend: Sint Franciscuskerk
Rooms-katholieke kerk met pastorie, gesitueerd in het noordoostelijke deel van de Oosterparkwijk – de Vogelbuurt – in 1932-1934 gebouwd in opdracht van het R-.K. kerkbestuur van de St. Jozefparochie naar ontwerp van architect H.C. van de Leur (1898-1994) uit Nijmegen in een expressionistische bouwstijl.
De kerk bevat een prachtige inrichting van de hand van gerenommeerde kunstenaars uit het Interbellum zoals Joep Nicolas, Herman van Remmen, Charles Eijk en de gebroeders Jan en Eloy Brom onder architectuur van de school van Dom Bellot.

Adres: Zaagmuldersweg 67. Geopend op zaterdag 9 september, van 10:00 tot 17:00

Ook geopend: Oosterkerk
De gereformeerde Oosterkerk ligt stedenbouwkundig fraai gesitueerd op de hoek van de S.S. Rosensteinlaan en de Thomassen à Thuessinklaan, aan de hoofdtoegang van de in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw gerealiseerde Oosterparkwijk. Het op de stijl van de Amsterdamse-School geïnspireerde ontwerp van de Groninger architecten Kuiler en Drewes is in opdracht van de kerkenraad in de jaren 1927-1929 gerealiseerd. In 1990 zijn de waardevolle glas-in-loodramen gerestaureerd.

Adres: E. Thomassen à Thuessinklaan 1. Geopend op zaterdag 9 september, van 10:00 tot 16:30

Ook geopend: Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau
Voor de Oosterparkers staat dit prachtige gebouw met diens karakteristieke bouw en kleuren (architect Siebe Jan Bouma, Amsterdamse School)  nog steeds bekend als ‘Het Oude Politiebureau’, doelend op de oorspronkelijke bestemming. Gebouwd in 1928 als geneeskundig centrum en politiepost Plan Oost, waar het tot 1966 als zodanig heeft gediend. Buurtbewoners hebben zo hun eigen herinneringen aan deze jaren, deze anekdotes vindt u verspreid in onze menukaart en bij de entree.
Met de naamgeving van het Stadsrestaurant eren wij graag een mooi stukje geschiedenis van de Oosterparkwijk.

Adres: Zaagmuldersweg 3. Geopend op zondag 3 september, van 10:00 tot 17:00

Meer info? Zie www.openmonumentendag.nl

Ontdekdag Riool, Water & Toekomst 


Zaterdag 9 september Ontdekdag Riool, Water & Toekomst  
Op zaterdag 9 september is de Ontdekdag Riool, Water & Toekomst. Tijdens
de Ontdekdag, tussen 10:00 en 16:00 uur, valt er veel te beleven. Zo kun je
afdalen in een rioolbuis in het Kattendiep en er doorheen lopen. Je ziet hoe
het water dat je thuis doorspoelt wordt gezuiverd in Garmerwolde. Verder
openen de rioolgemalen aan het Damsterdiep en de Kastanjelaan de deuren,
kun je de unieke afbeelding van een putdeksel op een tas (zolang de voorraad
strekt) of je eigen t-shirt drukken (neem je shirt mee) en is het mogelijk
reinigingswagens van dichtbij te bekijken. In het gemeentekantoor op het
Gedempte Zuiderdiep 98 is een informatiemarkt. Hier krijg je tips over wat wel
en niet door het riool mag, over aanpak van wateroverlast en over vergroening.
 
Meer informatie en het hele programma vind je op de website https://mailingtool.iwink.nl/webapp.php?rh=viewlink&url=https%3A%2F%2Fwaargaatdatheen.com%2F&mid=178015456&hash=250a3c

Er is gestemd! Hier het verslag van OOGTV.

“Gemeente heeft bewoners voorop gezet bij invulling gebouw naast Michi-Noeki, dat verdient respect”

2 augustus 2023 22:45 door Sebastiaan Scheffer

NIEUWS

De gebouwtjes worden geplaatst op het Wielewaalplein – Foto: Gebiedsmanager Nienke Alkema via Twitter

Niet de gemeente nam de beslissing over de invulling van het gebouw naast de Michi-Noeki in de Oosterparkwijk, maar de omwonenden, die een keuze mochten maken. WerkPro Oosterparkwijk kijkt met grote tevredenheid terug.

“Wat er bij ons in de wijk is gebeurd is bijzonder”, vertelt Miranda Dontje van WerkPro. “De gemeente vond de democratie belangrijker. Men heeft zelf geen invloed uitgeoefend, en men heeft gezegd: de inwoners mogen nu beslissen. Dat is een hele andere manier van denken. En ook een proces dat niet zonder risico was.” Woensdag maakte de gemeente bekend dat in het gebouw vishandel ‘Moi Eem!’ een plekje gaat krijgen. In de afgelopen periode kon er gestemd worden. Bijna 1.100 stemmen werden uitgebracht, en een ruime meerderheid koos voor de vishandel.”

“Gemeente heeft laten zien dat de democratie echt voorop staat”
Dontje: “Er is alle mogelijkheid geboden om te stemmen. Het kon online en het kon fysiek, op verschillende plekken in de wijk. Als wij erop terugblikken, dan kunnen we concluderen dat er alles aan gedaan is om mensen te kunnen laten stemmen.” Er waren twee kanshebbers voor het pand. Behalve de vishandel zag ook tabaksformule Cigo er brood in. “Dat bedoelde ik zojuist met spannend. We hebben het over een gebouw van de gemeente. De gemeente heeft een beleid op gebied van roken. Men is daar heel uitgesproken over. En dan toch zeggen: de wijk is aan zet. De bewoners beslissen. Ik waardeer dat echt. De keuze van de wijk ging boven het eigen beleid. De gemeente heeft bij dit project laten zien dat de democratie echt voorop staat.”

Vishandel ‘Moi Eem!’
Vishandel ‘Moi Eem!’ is een initiatief van Judith Elzer en Wim Meeuwesen. Zij laten weten blij te zijn: “Moi Eem! wordt een laagdrempelige zaak waar iedereen welkom is”, laten de ondernemers weten. “We willen graag een zo breed mogelijk publiek aanspreken, van arm tot rijk, jong en oud, van viseters tot vegetariërs. Daarom zullen we ook een gevarieerd aanbod van lekkerbekjes, kibbeling, haring en dagverse vegetarische soepen op de kaart hebben staan. Wij willen een sfeervolle plek creëren waar je voor deze lekkernijen terechtkunt. En waar je tegelijkertijd ons én je buurtgenoten ontmoet voor een gezellig praatje en een luisterend oor.”

“Goede keuze”
Dontje: “Het zijn hele sociale ondernemers. Ze komen met een concept dat prima aansluit in de wijk, en ook op deze plek, naast de Michi-Noeki. De wijk heeft een duidelijk oordeel geveld. En wij zijn het daar mee eens. Wij denken dat dit een hele goede keuze is, en wij kijken met veel plezier terug op het proces zoals dat doorlopen is.”

Tabakszaak familie Knollema
Het gebouw, waar de vishandel in gaat trekken, is er neergezet zodat de tabakszaak van de familie Knollema er naar toe kon verhuizen. Deze familie moest eind 2020 vertrekken uit het pand van supermarkt Lidl aan het Wielewaalplein, omdat de supermarkt wilde uitbreiden. Daarop volgde veel protest en liep het conflict met de supermarkt zelfs uit op een rechtszaak. Vlak voor de oplevering van het gebouwtje bleek echter dat de iconische winkel niet terugkeert. Er werd gezocht naar een nieuwe invulling, waar via een prijsvraag de buurt bij werd betrokken.

Kies jouw favoriete kiosk!

 

 

 
BUURTMAIL | EXTRA
 
Midden in onze wijk, op de kruising van de Zaagmuldersweg en Vinkenstraat staan sinds november twee gloednieuwe gebouwen. In één van deze gebouwen opent binnenkort een Michi-Noeki. Voor het gebouw ernaast is de gemeente op zoek naar een huurder. Daarvoor schreef zij een prijsvraag uit. Twee inzendingen voldoen aan de voorwaarden die vooraf aan de prijsvraag werden gesteld: vishandel ‘Moi eem!’ en gemakszaak CIGO.
 

 

 
Stem op jouw favoriet!
 

‘Moi Eem!’
Moi Eem heeft een gevarieerd aanbod van lekkerbekjes, kibbeling, haring en dagverse vegetarische soepen op de kaart staan.  De ondernemers zien ‘Moi eem’ als aanvulling op de Michi-Noeki en willen van de kiosk een sfeervolle plek maken waar je terecht kunt voor deze lekkernijen.  Tegelijkertijd ontmoet je hen en buurtgenoten voor een gezellig praatje en een luisterend oor.
 

 

CIGO
De CIGO heeft een uitgebreid assortiment van rookwaren, wenskaarten, cadeaus, zoetwaren en kansspelen. Deze ondernemer wil met zijn sociale betrokkenheid bijdragen aan de behoefte van de Oosterparkers aan een ontmoetingsplek in de breedste zin van het woord. Het ruime en brede assortiment van de CIGO-winkels zorgt er voor dat de winkel een trekpleister is voor een breed publiek.
 

 
Het is belangrijk dat de kiosk een invulling krijgt die gesteund wordt door de Oosterparkwijk. Daarom kun jij tot en met 31 juli via de Stem van Groningen stemmen op jouw favoriete inzending. Daar vind je ook meer informatie over de gegadigden.
 
 

 
Stemmen in de wijk kan ook!
 
Stembussen
Er staan stembussen bij wijkcentrum bij Van Houten, in de Heesterpoort, in stadsrestaurant Het Oude Politiebureau (HOP) en in stomerij Triple-S aan het Wielewaalplein.
Je kunt tot uiterlijk 23 juli op een van deze plekken stemmen.

Daarnaast is de gemeente op vrijdag 14 juli van 13.00 – 16.00 uur aanwezig op Linnaeusplein en op vrijdag 21 juli van 13.00 – 16.00 uur op het Wielewaalplein.
Ook dan kun je stemmen.
 

 

Stem op jouw favoriet voor de kiosk!

Het is zover! De gemeente heeft bekend gemaakt op wie we kunnen stemmen als huurder voor de kiosk naast de Michi-Noeki.


Weet je nog?

Op de kruising van de Zaagmuldersweg en Vinkenstraat staan sinds november 2022 twee gloednieuwe gebouwen. In één van deze gebouwen opent binnenkort een Michi-Noeki (Zaagmuldersweg 67a). Voor het gebouw ernaast is de gemeente op zoek naar een huurder. Daarvoor schreef zij een prijsvraag uit. Twee inzendingen voldoen aan de voorwaarden die vooraf aan de prijsvraag werden gesteld: vishandel ‘Moi eem!’ en gemakswinkel CIGO.

De keuzes

‘Moi Eem!’
Moi Eem heeft een gevarieerd aanbod van lekkerbekjes, kibbeling, haring en dagverse vegetarische soepen op de kaart staan. De ondernemers zien ‘Moi eem’ als aanvulling op de Michi-Noeki en willen van de kiosk een sfeervolle plek maken waar je terecht kunt voor deze lekkernijen. Tegelijkertijd ontmoet je hen en buurtgenoten voor een gezellig praatje en een luisterend oor. 

CIGO
De CIGO heeft een uitgebreid assortiment van rookwaren, wenskaarten, cadeaus, zoetwaren en kansspelen. Deze ondernemer wil met zijn sociale betrokkenheid bijdragen aan de behoefte van de Oosterparkers aan een ontmoetingsplek in de breedste zin van het woord. Het ruime en brede assortiment van de CIGO-winkels zorgt er voor dat de winkel een trekpleister is voor een breed publiek.

De wijk, dus jij, beslist!

Online stemmen
Het is belangrijk dat de kiosk een invulling krijgt die gesteund wordt door de Oosterparkwijk. Daarom kun jij als inwoner van de Oosterparkwijk tot en met 31 juli via de Stem van Groningen (www.stemvan.groningen.nl) stemmen op je favoriete inzending. Daar is ook nog meer informatie te vinden over de gegadigden.

Stembussen
In de wijk zelf stemmen kan ook. Er staan stembussen bij wijkcentrum bij Van Houten, in de Heesterpoort, in Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau (HOP) en in stomerij Triple-S aan het Wielewaalplein. Je kunt tot uiterlijk 23 juli op een van deze plekken stemmen.

Of kom langs
Daarnaast is de gemeente op vrijdag 14 juli van 13.00 – 16.00 uur aanwezig op het Linnaeusplein en op vrijdag 21 juli van 13.00 – 16.00 uur op het Wielewaalplein. Ook dan kun je nog stemmen!

Denk mee over thema’s muurschilderingen!

Deze prachtige muurschildering van oud-voetballer Dick Nanninga aan de Zaagmuldersweg heb je vast wel gezien. Hij werd gemaakt door Jack Lack via het bedrijf Writer’s Block. 

En er is goed nieuws! 
Tussen 3 en 6 augustus verschijnen er meer van zulke muurschilderingen, ook wel street art kunstwerken genoemd, in onze wijk. De gemeente heeft Writer’s Block gevraagd om op minimaal vier plekken in onze wijk de muur ermee te verfraaien.

Mail ons jouw idee!
Van belang is dat de kunstwerken passen in de Oosterparkwijk. Elke kunstwerk krijgt een eigen thema. Om de thema’s te kunnen kiezen hebben we jouw hulp nodig. Waar ben jij trots op in de wijk? Wat vind jij mooi of opvallend? Waar word je blij van? Is het bijvoorbeeld het groen in de wijk, de gezelligheid met je buren? Of iets totaal anders? Schrijf het op en mail het!

Op basis van de informatie die we binnenkrijgen bedenkt Writer’s Block de thema’s en deelt ze met de kunstenaars. Dus als het goed is, zie je op de een of ander manier dat wat jij hebt ingebracht terug in een van de kunstwerken!

Mail jouw idee/mening uiterlijk zondag 2 juli naar welkom@mijnoosterparkwijk.nl.

De kunstenaars
De kunstwerken worden gemaakt door een aantal (inter)nationale en regionale kunstenaars. Nieuwsgierig? Neem een kijkje op hun sites/social mediakanalen: MazzaLucas AnticsZesar BahamonteEloise GillowRicardo van ZwolAnnabel Adema en Naomi King.

Projectgroep
Robert Bleeker (gemeente Groningen)
Peter en Serge (Writer’s Block)
Miranda Dontje (Werkpro)
Agnes Voorintholt (communicatie)

FotoFrans Geubel