Volg de BO

Expo Rondzwevend Zwerfvuil

Zwerfvuil is een doorn in ieders oog. Het zwerfvuilteam in de Oosterparkwijk is door deze ergernis ontstaan en zo ook het Kleinste Zwerfvuilmuseum van Nederland in het HOP, Zaagmuldersweg 3. Nu is het tijd voor de expositie Rondzwevend Zwerfvuil. Hier kun je de meest bijzondere dingen zien die gevonden zijn in de straten van de Oosterparkwijk. De expositie is van donderdag 30 november tot en met vrijdag 8 december in de buurtkamer van bij Van Houten, Oliemuldersweg 47a.

Op 30 november kan jong en oud, vanaf 14:30 uur, samen met leden van het zwerfvuilteam een rondzwevende mobile maken. Er is materiaal om te gebruiken. Aansluitend is om 16:00 uur de lezing Kan ik daar Wad aan doen? Nienke Dijkstra zeilt met haar schip naar zandplaten op het wad om samen met haar gasten afval op te ruimen.

Foto: kunstwerk van uit de goot geviste fietslampjes

Uit: Nieuwsbrief Oude Wijken, gemeente Groningen (10 november)