Volg de BO

Betaald parkeren in de hele wijk?

Begin november heeft het college van B&W besloten om het betaald parkeren over de hele wijk uit te breiden. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, hangt af van wat de gemeenteraad eind november besluit.

De BO zal woensdag 23 november aanstaande om 20.00 uur in de raadscommissie Beheer & Verkeer laten weten dat niet alle bewoners het eens zijn met het collegebesluit. Ook zullen wij benadrukken dat in een paar buurten de parkeeroverlast heel groot is, waardoor daar eigenlijk wél iets zou moeten gebeuren.

Wilt u de gemeenteraad ook laten weten wat u vindt van het collegebesluit, vraag dan ook spreektijd aan bij de commissiegriffier. Dat kan door te bellen met 050-3677702 of door een e-mail te sturen naar griffie@groningen.nl.