Volg de BO

Gemeentelijk beleidsplan, voor en door jou

De Gemeente besteed aandacht aan verschillende sociale problemen in de wijk. Dit gebeurt in een programma dat varieert per wijk en wordt vaak vast gesteld aan de hand van onderzoeken. In het verleden is dit door de Gemeente en het WIJ-team vast gesteld.

Voor de komende jaren is er een nieuw plan gemaakt. In de voorbereiding van dit plan is er gesproken met diverse instellingen in de wijk. Maar de bewoners van de wijk zijn overgeslagen. Dat vonden wij, Bewonersorganisatie Oosterpark, niet acceptabel.

Invloed door bewoners

Het plan gaat over de inwoners van de Oosterparkwijk. De BO vindt daarom dat bewoners mee moeten kunnen praten. Het gebiedsteam van de Gemeente is het gelukkig met ons eens. Een maandenlange voorbereiding met de gemeente, het WIJ-team en een groep actieve wijkbewoners heeft plaats gevonden. Daar uit vloeiend zijn de afgelopen weken de eerste gesprekken begonnen met andere wijkbewoners. Over wat zij op sociaal gebied belangrijk vinden en waar aandacht aan besteed moet worden.

Van alle onderwerpen uit de gesprekken wordt een lijst gemaakt. Dat kan bijvoorbeeld armoede zijn, werkloosheid of de opvoeding van kinderen. Een lijst met niet alleen de aandachtspunten, maar ook mogelijke oplossingen. Samen zoeken we uit welke oplossingen goed kunnen werken. We kijken naar wat er al in andere wijken en steden geprobeerd is. En uiteindelijk bepalen we als wijk, samen met gemeente en professionals, welke problemen we gaan aanpakken, op welke manier en wat er mee te willen bereiken.

Wij willen ook een gesprek met jou

Wil jij ook een gesprek met ons over wat op sociaal gebied beter kan in de wijk? Stuur ons een bericht.