Al een aantal jaar levert het (on)betaald parkeren in de wijk onrust op. Buurten ondervinden vooral overlast van forenzen. De gemeente heeft begin 2015 daarom een enquĂȘte verspreid in de wijk. In oktober volgde nog een inspraakavond voor de bewoners. Uit deze twee contactmomenten bleek, naar onze mening, niet voldoende draagvlak van de hele wijk. Dat hebben we vorig jaar aangekaart bij de raadscommissie, die onze mening deelde. De wethouder heeft toen een nieuw plan moeten maken en wij hebben daar een voorstel voor gedaan. Dat voorstel is uitgewerkt naar de huidige visie.