Volg de BO

Betaald parkeren, met draagvlak

Al een aantal jaar levert het (on)betaald parkeren in de wijk onrust op. Buurten ondervinden vooral overlast van forenzen. De gemeente heeft begin 2015 daarom een enquête verspreid in de wijk. In oktober volgde nog een inspraakavond voor de bewoners. Uit deze twee contactmomenten bleek, naar onze mening, niet voldoende draagvlak van de hele wijk. Dat hebben we vorig jaar aangekaart bij de raadscommissie, die onze mening deelde. De wethouder heeft toen een nieuw plan moeten maken en wij hebben daar een voorstel voor gedaan. Dat voorstel is uitgewerkt naar de huidige visie.

Stemmen creëert draagvlak

Blokken indeling voor invoering betaald parkeren
Blokken indeling voor invoering betaald parkeren
In Bloemenbuurt-Zuid was de parkeerdruk het grootst, dat bleek al uit de enquête. Daarom is er voor gekozen om betaald parkeren daar alvast in te voeren. De rest van de wijk, waar nu nog geen betaald parkeren is, is opgedeeld in vijf blokken. In die blokken bepalen de bewoners zelf of betaald parkeren ingevoerd moet worden. Dat gebeurt in een aantal stappen.

Ten eerste zal er gemeten worden, hoeveel bewoners een peiling wil over de invoering. Uit die meting moet blijken dat 10% van de bewoners uit dat blok dat wil. Dan kan de peiling in gang gezet worden. In het blok krijgt iedere huishouden een stembrief. Na een week worden de brieven opgehaald en geteld. De meerderheid van het resultaat zal dan bepalend zijn voor het wel of niet invoeren van betaald parkeren.

Op verzoek van de BO heeft de gemeente op haar site alle relevante informatie gedeeld.

Huidige stand van zaken

Inmiddels is er in Bloemenbuurt-Zuid betaald parkeren helemaal ingevoerd. In eerste week deden de palen het nog niet, maar ondertussen zijn die operationeel. Bewoners hebben vooraf een brief gekregen, hetzij wel erg laat, maar dat kwam door de bezorgpartij en niet de gemeente. Daar zal in de toekomst beter op gewaakt worden.

In de omliggende straten wordt er door Nijestee werkzaamheden aan huizen uitgevoerd. Dat brengt overlast met zich mee, ook op parkeergebied. Materiaal en werklui die met hun auto’s komen, nemen parkeerplekken in. De BO heeft Nijestee gevraagd om de werklui nadrukkelijk te verzoeken om op andere plekken te gaan staan. Maar uiteindelijk staat het de werklui vrij om te parkeren waar ze willen. Dat betekent wel dat er dus een stuk minder plekken beschikbaar zijn en er uitgeweken moet worden naar straten er om heen. Dit kan een vertekend beeld geven van de werkelijke parkeerdruk.

Bij de Oosterhamrikkade (blok 3) hebben bewoners ondertussen al voldoende handtekeningen verzameld. Wij verwachten dat zij als eerste blok begin december kunnen gaan stemmen. Aan de Oliemuldersweg (blok 1) ondervinden ze zoveel hinder van het werkverkeer, dat een bewoonster handtekeningen is gaan verzamelen. Zij heeft al meer dan de helft van de benodigde 10% binnen. Vanuit de Resedastraat (blok 5) hebben we ook een aantal berichten ontvangen, vooralsnog nog niet genoeg voor een peiling.

Ik wil een peiling!

Je kan via de site van de gemeente aangeven dat je een peiling wilt. Eenmaal ingevuld, is jouw aanvraag voor een half jaar geldig.

Als alternatief kan je ook bij je buren langs en handtekeningen verzamelen. Download en print dit formulier, trek door jouw blok en lever ingevulde lijsten in een enveloppe in bij het Treslinghuis ter attentie van de BO.

Vragen rondom het parkeerbeleid en de peilingen, kan je bij de gemeente terecht. Stuur dan een e-mail naar parkeren@groningen.nl of bel met telefoonnummer 14 050.

Comments

 1. m.b.t. het betaald parkeren: er is niet over nagedacht wat het voor een ondernemer financieel en praktisch betekent wanneer er elk half uur nieuwe klanten komen. Kan er voor die ondernemer ontheffing komen of kan er een andere oplossing beedacht worden?
  Graag overleg hierover!

 2. Bewonersorganisatie Oosterpark

  Beste Ineke,
  Voor inhoudelijke vragen over het parkeerbeleid van de gemeente Groningen kunt u contact opnemen met de gemeente.
  Dit kan o.a. via telefoonnummer 14 050
  Met vriendelijke groet,
  De Bewonersorganisatie Oosterpark

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.