Volg de BO

Open brief aan de Raad van Bestuur van het UMCG

Verzonden op zondag 19 december door de Bewonersorganisatie Oosterpark

Met verbazing hebben wij kennisgenomen van het media offensief van uw Raad over de noodzaak van de aanleg van het Oosterhamriktracé. We stellen het op prijs dat het UMCG eindelijk in de openbaarheid toegeeft dat zij, en niet de Gemeente Groningen de drijvende kracht is achter deze plannen. Het heeft lang geduurd voordat dit eindelijk zo duidelijk wordt toegegeven.

Zoals u zich zorgen maakt over die kwetsbare patiënten die in de spits naar het ziekenhuis toe moeten, zo maken wij ons zorgen over de veiligheid van de schoolkinderen die de drukke busbaan en autoweg moeten passeren als zij naar school toe gaan.

Al heel veel jaren was het standaard antwoord als het UMCG werd aangesproken op het vele verkeer wat het UMCG dagelijks aantrekt, dat u veel hebt gedaan aan het beperken van het autogebruik van uw personeel en dat u patiënten er in de standaard brief op wijst dat er ook gebruik kan worden gemaakt van de P&R bij Kardinge. Hiervoor zijn wij u natuurlijk dankbaar.

Maar zou het na zoveel jaar niet tijd worden, dat het UMCG – voordat u uw zinnen zet op een autoverbinding die weinig oplost en de gemeenschap meer dan 100 miljoen gaat kosten – de eigen bedrijfsvoering eens onder de loep gaat nemen?

Vandaar dat wij, mede naar aanleiding van de stukken in de pers en van uw brief aan de Gemeenteraad, het UMCG een aantal vragen willen stellen.

1) U geeft aan dat de aanleg van het Oosterhamriktracé in het belang is van de vele duizenden patiënten die dagelijks uw ziekenhuis bezoeken. In de huidige plannen is er slechts sprake van 450 patiënten die het tracé gaan gebruiken. Zijn de reisbewegingen van deze 450 patiënten dergelijke rigoureuze ingrepen en een miljoeneninvestering waard?

2) In de huidige plannen is het tracé een 30 kilometerweg. Sluit dit nog wel aan bij uw beeld van een snelle verbinding?

3) Het Oosterhamriktracé levert een tijdsbesparing van 50 seconden op voor ritten over de Petrus Campersingel. Hoe lost dit het probleem op?

4) Zou de stress van de vele patiënten die mogelijk in de file komen te staan ook verholpen kunnen worden door in uw communicatie aan te geven dat de Singel tussen 07.30 uur en 9.00 uur en tussen 15.30 uur en 17.30 uur slecht bereikbaar is en dat het daarom verstandig is om 10 minuten eerder van huis te gaan?

5) Heeft u nader onderzocht in hoeverre de door corona noodzakelijke telefonische herhalingsconsulten ook in de toekomst voortgezet kunnen worden? En welke besparing in vervoersmobiliteit van patiënten dit zou kunnen opleveren?

6) Heeft u ooit overwogen om een deel van de patiënten die van verder weg en komen en waarvan u redelijkerwijs kunt aannemen dat ze met de auto komen pas na 10.00 en voor 14.00 uur voor een consult uit te nodigen?

7) Wij leven in een 24-uurs maatschappij.  In hoeverre heeft u overwogen om een klein deel van de consulten naar het begin van de avond te verplaatsen. Niet alleen zou dit positief voor de bereikbaarheid van het ziekenhuis zijn, maar ook voor een groep zelfstandigen zou dit een uitstekend alternatief kunnen zijn.

8) Heeft u als Raad ooit overwogen om, samen met de Gemeente, Kardinge, P&R te verrijken met een UMCG parkeerdek waar bezoekers en patiënten hun auto’s op een veilige en overdekte plek kunnen parkeren en hier vandaan met snelle elektrische pendelbusjes naar UMCG Noord kunnen worden vervoerd? Over de snelle Busbaan?

9) Het is destijds een bewuste keuze geweest om in de binnenstad te blijven, moeten bewoners van aanpalende wijken nu maar boeten voor de keuzes van toen?

10) Hadden veel van deze vragen niet beantwoord kunnen worden als er in een eerder stadium overleg was geweest tussen het UMCG en de besturen van de bewonersorganisaties van de omliggende wijken om samen te kijken naar alternatieve oplossingen voor de bereikbaarheid van het UMCG. Echter, er is meer dan twee jaargeen enkel contact of overleg geweest.

Wij zijn van mening dat met aanzienlijk lagere investeringen dan de eerder 100 miljoen euro die het Oosterhamriktracé minimaal gaat kosten de bereikbaarheid van het ziekenhuis veel beter gewaarborgd kan worden. Wij nodigen u daarom van harte uit om over bovenstaande vragen met ons, eventueel in het openbaar, in debat te gaan. Waarbij ons gedeelde einddoel, betere bereikbaarheid van het UMCG voor patiënten centraal zal staan. We nodigen ook de wethouder uit om hieraan deel te nemen.

Gelet op het bovenstaande is de bewonersorganisatie van mening dat in de – door u genoemde –  belangenafweging onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van de bewoners van de omliggende wijken. De bewonersorganisatie zal zich blijven inzetten voor alternatieven voor het Oosterhamriktracé en nodigt u uit om daarover in gesprek te gaan.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.