Volg de BO

Gemeentelijk beleidsplan, voor en door jou

De Gemeente besteed aandacht aan verschillende sociale problemen in de wijk. Dit gebeurt in een programma dat varieert per wijk en wordt vaak vast gesteld aan de hand van onderzoeken. In het verleden is dit door de Gemeente en het WIJ-team vast gesteld.

Voor de komende jaren is er een nieuw plan gemaakt. In de voorbereiding van dit plan is er gesproken met diverse instellingen in de wijk. Maar de bewoners van de wijk zijn overgeslagen. Dat vonden wij, Bewonersorganisatie Oosterpark, niet acceptabel.

Lees verder

Kom naar Winterfestival Oosterparkwijk

Heb je het al gehoord? Het gonst in de wijk. Al maanden zijn een handjevol vrijwilligers hard aan het ploeteren. Want van 13 t/m 15 december is het Winterfestival Oosterparkwijk een feit! Een festival voor iedereen, waar elke dag iets anders te doen, horen en zien valt. Dat mag je niet missen!

Lees verder

Brief over parkeren verkeerd bezorgd

Er zijn brieven aan de Oliemuldersweg bezorgd, waarin staat dat er per 1 november betaald parkeren ingevoerd gaat worden. Deze brief was eigenlijk alleen bedoeld voor nummers 88 t/m 126.

Lees verder

Huidige situatie parkeren

Nu de vakantieperiode voorbij is, neemt de druk in onze wijk weer toe. De mensen die in de buurt van onze wijk werken of een bezoekje brengen, parkeren graag in de straten waar het gratis is. Het hoefde dan ook niet lang te duren of we kregen er al gauw vragen over. Daarom hier een uitgebreide update.

Peilingposter: "Betaald parkeren? - Ja / Nee - Iedere setm telt mee"
Peilingposter

In De Velden en het gebied tussen de Klaprooslaan en Irislaan is vorig jaar op verzoek van bewoners een peiling gehouden. In beide gebieden hebben bewoners gekozen voor de invoer van betaald parkeren. Daarna moest de raad instemmen met het vrijmaken van geld voor de aanschaf van parkeermeters. Vanwege de verkiezingen en het inwerken van de nieuwe Raad en College, heeft de Raad dat pas deze maand kunnen doen. De afdeling parkeren heeft haar uiterste best gedaan om het proces te vervroegen, helaas was dit niet mogelijk. Als alles nu goed gaat wordt in de boven genoemde gebieden op 1 november betaald parkeren ingevoerd .

Andere delen van de wijk

In het blok Vinkenstraat, Oliemuldersweg en Merelstraat zijn voor de zomervakantie voldoende aanvragen binnengekomen voor een peiling. In overleg met afdeling parkeren is besloten dat er zo snel mogelijk een stemming plaats gaat vinden.

In het gebied tussen de Resedastraat, Pioenstraat en Florakade is de vereiste 10% aanvragen nog steeds niet gehaald. Verwacht wordt dat na invoer van betaald parkeren in de eerder genoemde twee blokken, er snel voldoende stemmen zullen zijn. Zodat ook in dit blok een peiling zal gaan plaats vinden.

Het laatste blok, vanaf nieuwbouw aan de Pioenstraat, Florakade, Paradijsvogelstraat zijn nog bijna geen aanvragen binnen. In het gehele gebied zijn veel voorzieningen getroffen om op eigen grond te parkeren. Maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat bewoners de overlast in de toekomst daar zo groot vinden dat er toch een stemming gaat plaats vinden.

Werkwijze in samenwerking tussen BO en gemeente

Het huis aan huis ophalen van de stembiljetten heeft tot nu toe verreweg de meeste respons opgeleverd. Dat in tegenstelling met andere methoden die de gemeente gebruikt. Deze manier om tot invoering te komen, is in overleg tussen de gemeente en de BO gekozen. De Raad vindt het namelijk nog steeds van belang, dat invoer van betaald parkeren alleen kan plaatsvinden als de betrokken bewoners dit steunen.

Experiment Florakade

Op de Florakade vindt binnenkort een experiment plaats waarbij er geschakeld geparkeerd zal worden. Het doel hiervan is om de snelheid in deze straat terug te brengen naar de voorgeschreven 30 km. Er is overleg geweest tussen de bewoners en de gemeente. Na twee maanden gaat er met de bewoners geëvalueerd worden of de maatregel werkt en of deze definitief gemaakt gaat worden. De BO heeft regelmatig contact met de initiatiefnemer van dit experiment.

Bewonersorganisatie, wat doen jullie nu?

Bewonersorganisatie, wat doen jullie nu? In de zomervakantie hebben we het wel wat rustiger aan gedaan. Maar we hebben zeker niet stil gezeten. En nu de vakantieperiode voorbij is, zijn we weer in volle gang.

Lees verder

Huisjes voor de winter bouwen

Komende donderdag, vrijdag en zaterdag (11, 12 en 13 juli) willen we starten de huisjes voor ons winter evenement in elkaar te zetten. Het plan is om deze dagen van 10 tot 16 uur te klussen. Dit doen we in een loods aan de Antillenstraat 7. Onder de poort door, deur aan de linkerkant; we zorgen er voor dat je ons niet kan missen. 😉 Van goede inzet krijg je honger en dorst en dus zorgen we dat jullie voldoende eten en drinken krijgen.

We hebben twee verschillende bouwpakketten, grote en kleine huisjes. De bedoeling is om deze permanent in elkaar te zetten. Teams kunnen ter plekke gevormd worden. Per team is minstens één iemand nodig die handig is met klussen. De ander(en) kunnen helpen met spullen aangeven, vasthouden, etc.

Als je naast jezelf anderen weet die mee kunnen helpen, vraag of ze met je mee willen komen. Of stuur dit bericht door, dat kan ook. Laat jij ons weten of, en zo ja wanneer je komt? Kan je niet, dan is (onder voorbehoud) ons volgende klusmoment op 1, 2, 3 augustus.

Hoera, de kabouter is terecht!

Tot onze blijdschap kregen we gisteren het bericht dat de vermiste limonadekabouter gevonden was. Inmiddels is hij weer in ons bezit.

De limonadekabouter met kerstmuts

De kabouter heeft een heel avontuur beleefd. Nadat hij uit het pand aan de Oosterhamrikkade was verdwenen, is er na ons bericht van afgelopen vrijdag een tip binnen gekomen. Hij zou door een wandelaar gezien zijn bij het Eemskanaal. Tegen de tijd dat we er gingen kijken, was hij daar niet meer.

Wat blijkt, iemand anders heeft hem van daar mee genomen naar huis en daarna verkocht. De mevrouw die hem gekocht heeft, vond hem prachtig en zette hem daarom in haar tuin. Een vriendin van deze mevrouw herkende de kabouter naar aanleiding van het item dat op OOG TV is geweest. Ze belden daarop met wijkbewoonster Bina, die weer contact met ons heeft opgenomen.

Dankbaar

Al met al een bijzonder verhaal voor deze speciale limonadekabouter. We zijn erg dankbaar voor iedereen die heeft mee gezocht. In het bijzonder de betrokken dames die gezorgd hebben dat de kabouter weer bij ons terecht is gekomen. En natuurlijk, OOG TV, zonder hun uitzending was hij misschien nog altijd vermist geweest.

100 jaar Oosterparkwijk

Dit jaar bestaat de Oosterparkwijk 100 jaar. De bewonersorganisatie heeft daarom een feestjaar in het leven geroepen. Tijdens verschillende festiviteiten zal de limonadekabouter ten tonele verschijnen om kinderen van een glaasje limonade te kunnen voorzien. Zo ook tijdens koningsdag, waar stichting “Ik Trakteer” een leuk evenement bij het JOP organiseert.

Vermist: limonadekabouter

De poster die de vermissing van de kabouter aankondigt

Wie o wie heeft onze limonadekabouter gezien? Hij stond in het oude pand van de voedselbank, Oosterhamrikkade 119. We hebben hem donderdag 28 maart voor het laatst gezien in de grote zaal. Daarna is hij niet meer aangetroffen.

De kabouter is gemaakt door één van de bewoners van deze wijk en is uniek in zijn soort. De Bewonersorganisatie Oosterpark heeft de kabouter gekocht, zodat deze gebruikt kan worden tijdens activiteiten voor kinderen in de wijk. Wij willen hem daarom graag terug, want hij is erg geliefd bij de kleintjes.

Heb je hem gezien? Stuur ons een mail waar wij hem op kunnen halen. Dat kan via bestuurbo@hotmail.com Hij mag ook overdag gebracht worden naar het JOP.

Wat moet er volgens jou in het nieuwe buurthuis?

Samen met de besturen van de speeltuin-verenigingen, het JOP en WerkPro, houden wij ons al ruim een jaar bezig met de komst van een nieuw buurthuis. Door de sloop van het Treslinghuis mist onze wijk een plek die van ons allemaal is en waar we allemaal welkom zijn.

Nu het eerste onderzoek van de gemeente over de kosten afgerond is en het onderzoek voor de verbouwing begonnen is, wordt de invulling van het buurthuis steeds belangrijker. Een mooi gebouw is natuurlijk fantastisch, maar is niets waard als er geen dingen gebeuren die we belangrijk en noodzakelijk vinden.

Daarom willen wij alle wijkbewoners met ideeën over de invulling van het buurthuis oproepen. Wil je meedenken geef je dan op, dan nodigen wij je uit voor een gesprek. We weten nog niet of dat een bijeenkomst wordt of individuele gesprekken, dat hangt af van de hoeveelheid reacties.

Daar praten we graag met jou over wat je wil laten gebeuren in het nieuwe buurthuis. We kijken uit naar veel leuke en verrassende ideeën. Daarnaast hopen we dat een deel van de mensen die meedoen, samen met ons zich bezig gaan houden met de invulling van het pand.

Je kunt je opgeven via: bestuurbo@hotmail.com – Zet in het onderwerp “Buurthuis” en in de mail je naam, contactgegevens en idee er bij.

JOP-terrein toch locatie voor Kerstmarkt Oosterparkwijk

Stop de tijd! Soms lopen dingen anders dan je in gedachten hebt. Zo ook nu. Een paar dagen geleden hebben we laten weten dat de kerstmarkt zou verhuizen naar de Oosterhamrikkade. Vandaag kregen we te horen van de gemeente, dat deze geen vergunning kan verlenen voor die locatie. Dus is het oude plan hervat en gaan we toch naar het JOP-terrein. We maken het een beetje compacter en bouwen alsnog een gezellig en feestelijk mini-dorpje. Dus heb je in je agenda staan dat je dit weekeinde naar de Oosterhamrikkade zou gaan, verander dat even! 🙂

Het betekent ook dat we nog wel wat extra hulp kunnen gebruiken. We hebben al redelijk wat mensen die mee helpen, maar elk handje die mee doet is mee genomen. Zo moeten er nog hekken geplaatst worden. De huisjes moeten verhuisd worden van de Oosterhamrikkade naar het JOP-terrein. Dinsdag worden er 40 kerstbomen versierd. En zo nog vele andere (grote en kleine) klusjes. Wil jij mee helpen, meld je dan aan via kersthulp@oosterparkgroningen.nl.

De overige plannen blijven gewoon staan. Wat er in het programma staat, gaan we de komende dagen verder publiceren. Er is in ieder geval genoeg te doen, dus kom gewoon langs, op het JOP-terrein dus! (sorry voor de verwarring) 😉  En neem je buren mee, natuurlijk. Je kan op onze Facebook-event aangeven dat je komt.