Volg de BO

Betaald parkeren in de hele wijk?

Begin november heeft het college van B&W besloten om het betaald parkeren over de hele wijk uit te breiden. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, hangt af van wat de gemeenteraad eind november besluit.

De BO zal woensdag 23 november aanstaande om 20.00 uur in de raadscommissie Beheer & Verkeer laten weten dat niet alle bewoners het eens zijn met het collegebesluit. Ook zullen wij benadrukken dat in een paar buurten de parkeeroverlast heel groot is, waardoor daar eigenlijk wél iets zou moeten gebeuren.

Wilt u de gemeenteraad ook laten weten wat u vindt van het collegebesluit, vraag dan ook spreektijd aan bij de commissiegriffier. Dat kan door te bellen met 050-3677702 of door een e-mail te sturen naar griffie@groningen.nl.

Site verbouwing klaar

De afgelopen weken is er flink getimmerd aan onze site. Regelmatige bezoekers hebben het proces misschien wel gezien. Het uiterlijk is in een modern jasje gestoken, waar onder andere gelet is op leesbaarheid en toegankelijkheid. Er zijn nu verschillende categorieën voor nieuwsberichten. De pagina’s over de Oosterparkwijk hebben een centrale plek gekregen. Aan de (technische) achterkant is er eveneneens veel veranderd. Dat zijn echter details waar we u niet mee zullen vermoeien.

Meer site updates

We blijven werken aan nieuwe updates. De informatie over de wijk willen we verder uitbouwen. Bovendien gaan we vaker berichten plaatsen die ingaan op ontwikkelingen binnen de wijk. Verder krijgt de wijkkrant een archief met oude edities.

Bewonersorganisatie Oosterpark volgen

Ons volgen om op de hoogte te blijven is nu ook een stuk eenvoudiger geworden. Dit kan via Facebook of de RSS-feed(?).

Jaarverslag 2015

De bewonersorganisatie is afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Van bewoners wordt geen contributie gevraagd, omdat wij er voor alle bewoners willen zijn (dus ook voor degenen met een kleinere beurs).

In 2015 hebben wij ongeveer € 15.350 subsidie ontvangen. Op een paar tientjes na is dat bedrag als volgt besteed:

 • wijkkrant: 63% (inclusief verrekening advertentieopbrengsten)
 • huur Treslinghuis: 17%
 • divers drukwerk: 16% (zoals flyers)
 • overige kosten: 4% (denk aan bankkosten, internet etc.)

Met de gemeente hebben wij in 2015 over verschillende onderwerpen gesproken, denk aan:

 • veranderingen in de zorg en de gevolgen voor o.a. de dagbesteding
 • aanpak van de parkeerproblematiek
 • aanpak van de Oosterhamrikzone
 • aanpak van het Wielewaalplein
 • aanpak van de Hortensialaan en de Begoniastraat
 • opzetten nieuwe adviesstructuur
 • en nog veel meer