Volg de BO

Geef kleur aan onze wijk!

De Oosterparkkleurplaat voor volwassenen is klaar!

IJsbrand Oost heeft er een bijzondere tekening van gemaakt en op de achterkant staan hele kleine historische verhaaltjes over de wijk.

We hebben geprobeerd om afhaalpunten te vinden die voor iedereen bereikbaar zijn. Het zijn er nogal wat geworden.

Steek je neus om de hoek op plaatsen waar je vaker komt of misschien altijd al eens binnen hebt willen kijken. De openingstijden zijn heel verschillend dus het moet lukken om een plaat in bezit te krijgen. Heb je buren die slecht te been zijn, neem er twee mee en deel!

Wil het helemaal niet lukken, neem dan contact met ons op via bestuurbo@hotmail.com.

Het is een gelimiteerde oplage, dus op = op.

Afhaalpunten

De kleurplaat is van 1 februari tot 1 maart 2017 af te halen op de volgende plaatsen:

Treslinghuis — Klaprooslaan 120
Bij Bosshardt — Irislaan 2
Scoef — Irislaan 1
Ons Belang — Zaagmuldersweg 82c
Huisartsenpost — Damsterdiep 191c
Stichting Senioren Werkplaats Damsterborg — Zaagmuldersweg 2
Snackcentrum — Dirk Huizingastraat 11
Apotheek Oosterpark — Gorechtkade 8
Jumbo — Linnaeusplein 55
Cafetaria Oosterpark — Ripperdalaan 9
Huisarts N. Wichers — Ripperdalaan 5
FEO — Gorechtkade 146 – 148
Oosterkerk — E. Thomassen à Thuessinklaan 1
Stomerij Triple-S — Zaagmuldersweg 69
DIG050 Oosterparkheem — Merelstraat 100
Doesburg — Oosterhamrikkade ZZ 109
OHT projektbureau — Oosterhamrikkade ZZ 119
Koffiestation — Paradijsvogelstraat 10
Kringloop What’s in — Struisvogelstraat 5
Cafetaria De Gouden Regen — Goudenregenstraat 11
SVO — Resedastraat 2a
Fré van Donderen — Hortensialaan 87
Buurthuis D’Oliemolen — Oliemuldersweg 41
Taekwondo School Henk Meijer — Oliemuldersweg 43
Klassestore — Damsterdiep 299
Mamamini — Damsterdiep 307
Stripwinkel Akim — Ulgersmaweg 14
Bakkerij Lijnema — Oosterhamrikkade 32

Berichtgeving rond Coöperatieve Wijkraad

Afgelopen week heeft de Gemeenteraad uitgebreid gesproken over de invoer van een Coöperatieve Wijkraad. Een nieuwe vorm van inspraak en participatie in onze wijk. De Bewonersorganisatie Oosterpark wordt erg blij van initiatieven die leiden tot meer burgerparticipatie. Wij zetten onszelf dan ook al jaren in voor meer betrokkenheid van onze mede-wijkbewoners en hebben veel ervaring op het gebied van benadering en betrokkenheid.

In de twee gesprekken die wij voorafgaande aan de Gemeenteraadsvergadering met de initiatiefnemers hebben gehad zijn onze kritische vragen uitgebreid besproken. Daarnaast hebben we onder andere geadviseerd om kleinschalig te beginnen met dit project. Bij succes zou de Coöperatieve Wijkraad geleidelijk over de gehele wijk kunnen worden uitgerold.

Helaas hebben de initiatiefnemers van de Coöperatieve Wijkraad op geen enkele manier laten blijken iets van onze overwegingen en gedachten mee te nemen in hun plannen. Dit is de reden geweest dat wij de gemeenteraad verzocht hebben het plan in deze vorm niet aan te nemen.

Binnenkort hebben we weer gesprekken met de wijkwethouder en de initiatiefnemers en hopen we dat wij in deze gesprekken gezamenlijk tot een betere invulling van het idee van de Coöperatieve Wijkraad kunnen komen.

Betaald parkeren, van voorstel naar uitstel

Vorige week schreven we dat begin november het college van B&W besloten had om het betaald parkeren over de hele wijk uit te breiden. Belangrijk doel van de Bewonersorganisatie Oosterpark is dat bij belangrijke beslissingen over de wijk, de mening van zoveel mogelijk Oosterparkers te laten horen. Daarom werkten wij mee aan het opstellen van de enquête en hebben wij tot half april dit jaar met de Gemeente over wel of niet invoering van betaald parkeren gesproken.

Er heeft 13% van de Oosterparkers gereageerd op de enquête. 51% was voor en 49% was tegen invoering. Het grootste deel van de mensen die reageerden kwam uit het gebied Slachthuisstraat en Bloemenbuurt-Zuid. Op de inspraakavond verschenen rond de 75 mensen en die waren vrijwel allemaal tegen. De wethouder van verkeer vond dat hij de conclusie kon trekken, dat heel de Oosterparkwijk voor betaald parkeren was.

Naar de gemeenteraad

Wij vinden dat uit de inspraakavond en enquête niet kan worden geconcludeerd dat de hele Oosterparkwijk voor of tegen betaald parkeren is. Daarop besloot de BO in te spreken op de commissievergadering van de Gemeenteraad, gehouden op 23 november.

Klik hier voor wat we hebben gezegd tegen de Gemeenteraadscommissie.

Vooraf aan de commissievergadering hebben wij gesproken met verschillende vertegenwoordigers van politieke partijen en hun gezegd dat wij vinden dat deze conclusie niet getrokken had mogen worden. Omdat de Gemeenteraad als voorwaarde stelt dat bij invoering van betaald parkeren de bewoners van een wijk overwegend voor moeten zijn, hebben ze in de commissievergadering aangegeven dat ze het plan van betaald parkeren nu niet kunnen steunen en heeft de Wethouder het plan ingetrokken.

Nieuw voorstel

De Wethouder heeft gezegd dat hij een nieuw voorstel gaat maken. Wanneer hij dat gaat doen is ons onbekend. Of de wethouder dan opnieuw met de BO of andere bewoners wil praten, voor hij het plan indient, is ook onbekend. Wij hopen wel dat er snel een oplossing komt waar zoveel mogelijk Oosterparkers het mee eens zijn. Een plan wat de parkeerproblemen in een deel van de wijk oplost en geen nieuwe problemen in andere delen van de wijk oproept. En dus niet dat er wel betaald moet worden, maar dat er niets wordt opgelost.

Wil je meer weten over dit onderwerp of over andere zaken in de wijk mail ons dan. Of kom eens langs, wij zijn bijna elke vrijdagmorgen van 09.00 – 10.30 uur te vinden in het Treslinghuis.

Betaald parkeren in de hele wijk?

Begin november heeft het college van B&W besloten om het betaald parkeren over de hele wijk uit te breiden. Of dit daadwerkelijk gaat gebeuren, hangt af van wat de gemeenteraad eind november besluit.

De BO zal woensdag 23 november aanstaande om 20.00 uur in de raadscommissie Beheer & Verkeer laten weten dat niet alle bewoners het eens zijn met het collegebesluit. Ook zullen wij benadrukken dat in een paar buurten de parkeeroverlast heel groot is, waardoor daar eigenlijk wél iets zou moeten gebeuren.

Wilt u de gemeenteraad ook laten weten wat u vindt van het collegebesluit, vraag dan ook spreektijd aan bij de commissiegriffier. Dat kan door te bellen met 050-3677702 of door een e-mail te sturen naar griffie@groningen.nl.

Site verbouwing klaar

De afgelopen weken is er flink getimmerd aan onze site. Regelmatige bezoekers hebben het proces misschien wel gezien. Het uiterlijk is in een modern jasje gestoken, waar onder andere gelet is op leesbaarheid en toegankelijkheid. Er zijn nu verschillende categorieën voor nieuwsberichten. De pagina’s over de Oosterparkwijk hebben een centrale plek gekregen. Aan de (technische) achterkant is er eveneneens veel veranderd. Dat zijn echter details waar we u niet mee zullen vermoeien.

Meer site updates

We blijven werken aan nieuwe updates. De informatie over de wijk willen we verder uitbouwen. Bovendien gaan we vaker berichten plaatsen die ingaan op ontwikkelingen binnen de wijk. Verder krijgt de wijkkrant een archief met oude edities.

Bewonersorganisatie Oosterpark volgen

Ons volgen om op de hoogte te blijven is nu ook een stuk eenvoudiger geworden. Dit kan via Facebook of de RSS-feed(?).

Jaarverslag 2015

De bewonersorganisatie is afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Van bewoners wordt geen contributie gevraagd, omdat wij er voor alle bewoners willen zijn (dus ook voor degenen met een kleinere beurs).

In 2015 hebben wij ongeveer € 15.350 subsidie ontvangen. Op een paar tientjes na is dat bedrag als volgt besteed:

 • wijkkrant: 63% (inclusief verrekening advertentieopbrengsten)
 • huur Treslinghuis: 17%
 • divers drukwerk: 16% (zoals flyers)
 • overige kosten: 4% (denk aan bankkosten, internet etc.)

Met de gemeente hebben wij in 2015 over verschillende onderwerpen gesproken, denk aan:

 • veranderingen in de zorg en de gevolgen voor o.a. de dagbesteding
 • aanpak van de parkeerproblematiek
 • aanpak van de Oosterhamrikzone
 • aanpak van het Wielewaalplein
 • aanpak van de Hortensialaan en de Begoniastraat
 • opzetten nieuwe adviesstructuur
 • en nog veel meer