Stelling: Liever een park of speelplek voor de deur dan een auto

Veel bewoners hebben een auto, sommige huishoudens hebben er zelfs twee. In deze tijd is het belangrijk mobiel te zijn, zodat je je snel kunt verplaatsen, van huis naar werk en terug, naar de supermarkt, naar familie of vrienden, naar school om kinderen weg te brengen en op te halen etc. Dan is het toch wel heel handig dat je de auto op straat, liefst voor je huis, kunt parkeren. Is het niet ook de verantwoordelijkheid van de gemeente om bewoners voldoende parkeercapaciteit te verschaffen? Moeten er op sommige plekken in de omgeving niet meer parkeergelegenheid komen zodat een parkeerplaats voor iedere bewoner met een auto op loopafstand gegarandeerd is? In sommige straten wordt het gebrek aan parkeerplaatsen als een nijpend probleem ervaren.

Dit betoog zal wellicht niet voor iedereen gelden. In Groningen blijkt lang niet iedereen een auto te bezitten. Recente cijfers tonen aan dat maar liefst 43,9% van de huishoudens in onze stad geen auto heeft. Dit komt natuurlijk ook door het grote aantal studenten dat de stad huisvest. Deelauto’s worden steeds populairder en zijn misschien een goede oplossing voor de toekomst. Auto’s zijn slecht voor het milieu en verkeersveiligheid en in de stad kun je, als het moet, prima met fiets of openbaar vervoer uit de voeten. Deze ontwikkelingen doen de vraag rijzen of al dat blik op straat nog wel nodig is. Verpesten de auto’s, meestal geparkeerd aan weerszijden van de straten, niet het straatbeeld? Waar auto’s staan zou ook ruimte gemaakt kunnen worden voor bijvoorbeeld een groenstrook of een recreatieplaats. Moeten we niet juist af van de vanzelfsprekende luxe van een parkeerplek aan de straat en meer ruimte bieden voor groen en speelgelegenheid?

Lees verder

Kerstmarkt voor en door Oosterpark

In 2019 bestaat onze Oosterparkwijk 100 jaar! Daarom organiseert de Bewonersorganisatie Oosterpark samen met WerkPro op 21, 22 en 23 december een kerstmarkt op het JOP-terrein aan de Klaprooslaan. In een tiental kerstchalets kan een hapje en een drankje worden besteld of iets leuks worden gekocht voor de kerst. Er komt een ijsbaantje van 100 vierkante meter voor de kinderen, verschillende optredens van koren en straatartiesten. In een speciale theaterschuur kan er gekeken worden naar leuke, grappige en mooie optredens. Daarnaast zijn we nog bezig met een paar speciale verrassingen.

Meld je aan als hulp

Om dit alles voor elkaar te krijgen en er een mooi feest van te maken moet er nog veel gebeuren. We hebben handige Harrie’s (of Henriëtta’s) nodig die een aantal dagen komen helpen. Onder andere met het aanpassen van de chalets, lampjes ophangen in de bomen, gast-vrouwen en heren en natuurlijk afbreken en opruimen.

De weekenden van 10/11 november, 17/18 november en 24/25 november gaan we kerstchaletjes maken, ben jij goed met een kwast of met gereedschap en heb je zin om een dag(deel) te komen helpen? Geef je dan nu op! Voor een hapje en drankje zal worden gezorgd.

Wil je meehelpen om er een echt feest van te maken, geef je dan op: Laten we met z’n allen er voor heel de wijk een groot feest van maken. Stuur een e-mail naar bestuurbo@hotmail.com.

Stelling: gebouw en financiering buurthuis door gemeente

De gemeente zorgt in de Oosterparkwijk voor een gebouw en de doorlopende financiering van een buurthuis.

Van bewoners in onze stad wordt steeds meer “noaberschap” verwacht. Maar om elkaar bij te kunnen staan moet je elkaar wel kennen. Een actief buurthuis met een zo breed mogelijk programma aanbod voor jong en oud, rijk en arm speelt daarin een belangrijke rol. Een plek waar bewoners elkaar ontmoeten omdat ze samen een cursus volgen, een kopje koffie drinken, gebruik maken van de aanwezige voorzieningen. Maar om deze ontmoeting mogelijk te maken moet er wel een gebouw zijn waar dit allemaal plaats vindt en moet er voldoende financiële ruimte zijn om programma’s aan te bieden voor een zo divers mogelijk publiek. De gemeente heeft er aantoonbaar belang bij dat burgers zichzelf en elkaar steeds meer helpen. Vandaar dat zij ook de taak hebben om een buurthuis in elke wijk financieel mogelijk te maken en mogelijk te houden.

Lees verder

Tijd voor debat, want verkiezing gemeenteraad

Op 21 november wordt in de gemeente Groningen een verkiezing voor de gemeenteraad gehouden. Daarom is er een debat georganiseerd op dinsdag 13 november. Dit is opgezet door Bewonersorganisatie Oosterpark, Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost en woonschepen Oosterhamrikkanaal. Het gaat plaats vinden aan de Oosterhamrikkade 119, inloop vanaf 19:30. Bewoners zijn van harte welkom om aan te schuiven. Verschillende politieke partijen zijn uitgenodigd om hier aan mee te doen. Meeste raadsfracties hebben toegezegd mee te gaan doen.

Lees verder

Oosterhamriktracé: 90 miljoen voor beetje tijdswinst?

Gemeente Groningen is al jarenlang bezig met het Oosterhamriktracé. Op 20 februari 2018 heeft ze een voorkeursvariant gekozen. Met allerlei gevolgen van dien. De Bewonersorganisatie Oosterpark wil dat de Gemeente deze keuze goed onder de loep neemt. Daarnaast wil de BO garanties voor de (leefbaarheid van) de wijk. Dinsdag 6 maart komt de raadscommissie ‘verkeer’ naar de wijk toe. In het informatiecentrum op de Oosterhamrikkade willen ze horen wat wij en jullie van het plan vinden.

Lees verder

Eerste parkeerpeiling gaat geteld worden

Op maandagavond 15 januari wordt de uitslag bekend gemaakt van de eerste parkeerpeiling in de Oosterparkwijk. Het betreft hier een experiment van de Gemeente Groningen en de Bewonersorganisatie Oosterpark, over de invoering van betaald parkeren in die delen van de wijk waar nog geen betaald parkeren actief is.

De Gemeenteraad heeft afgelopen jaar besloten dat het mogelijk is om betaald parkeren in deze wijk in te voeren als de bewoners dat graag willen. Hiervoor hebben de Gemeente en de Bewonersorganisatie het resterende deel van de wijk in 5 stukken verdeeld. Als 10% van de bewoners in zo’n stuk aangeven dat ze graag willen weten hoe de overige bewoners van dat deel over betaald parkeren denken, krijgt iedereen die daar woont een stemformulier thuis gestuurd. Bewoners uit dat deel halen samen met leden van de Bewonersorganisatie de formulieren huis aan huis op. Na een periode van 2 weken sluit de inleverdatum en worden de stemmen geteld. Voor deze telling worden de bewoners uitgenodigd. En als de meerderheid van de bewoners besluiten dat ze betaald parkeren willen wordt betaald parkeren binnen enkele maanden ingevoerd.

Een groep bewoners van de Oosterhamrikkade wilden graag een peiling over dit onderwerp. Vlak voor de kerstvakantie heeft deze plaatsgevonden en maandagavond 15 januari wordt de uitkomst bekend gemaakt.

De Bewonersorganisatie is tevreden over het verloop van de eerste peiling.

“Er zijn meer dan 70% van de stemformulieren opgehaald. Daar zijn we heel blij mee. Dat is twee maal zoveel reacties als de beste peiling die de Gemeente eerder in andere wijken via de computer heeft georganiseerd. Wij zijn als BO niet voor of tegen invoer betaald parkeren. Wij vinden echter wel dat bij beslissingen die zo ingrijpen in de woonomgeving van bewoners van de Oosterparkwijk de stem van de betrokken bewoners bepalend moet zijn.”

“Tegelijkertijd zien wij ook dat dit systeem ook zijn zwakke plekken heeft. Bewoners die het dichtste wonen bij straten waar al betaald parkeren is ingevoerd hebben aantoonbaar meer last van auto’s die daar door anderen geparkeerd worden, dan bewoners die daar verder weg van wonen. Dat zie je ook terug bij de stemming in dit deel van de wijk. Kleinere gebieden maken dan de vijf die we nu hebben zou een oplossing zijn. De Gemeente is er echter geen voorstander van om de wijk in meer kleinere gebieden op te splitsen en daar hebben ze goede argumenten voor. Dit was het maximale wat er uit te halen was. Anders was betaald parkeren ingevoerd in de hele wijk, zonder dat de bewoners er iets over te zeggen kregen.”

Bewoners uit de Oosterparkwijk die ook een peiling voor hun gebied willen aanvragen kunnen terecht op de site van de parkeermaatregelen van de gemeente en dan scrollen naar Oosterparkwijk.

Buurthuis: wij hebben een droom

We dromen van een echt buurthuis. Dat was de boodschap in het boekje dat we op 20 oktober aan wijkwethouder Roeland van der Schaaf hebben gegeven. Een mooi boekje met daarin deze wens van WerkPro, de speeltuinverenigingen, het Jop en van ons zelf. Een droom die gesteund wordt door vrijwel alle beroeps- en vrijwilligersorganisaties die de wijk rijk is. En een terechte droom.

Lees verder

Betaald parkeren, met draagvlak

Al een aantal jaar levert het (on)betaald parkeren in de wijk onrust op. Buurten ondervinden vooral overlast van forenzen. De gemeente heeft begin 2015 daarom een enquête verspreid in de wijk. In oktober volgde nog een inspraakavond voor de bewoners. Uit deze twee contactmomenten bleek, naar onze mening, niet voldoende draagvlak van de hele wijk. Dat hebben we vorig jaar aangekaart bij de raadscommissie, die onze mening deelde. De wethouder heeft toen een nieuw plan moeten maken en wij hebben daar een voorstel voor gedaan. Dat voorstel is uitgewerkt naar de huidige visie.

Lees verder

Lopende zaken, week 38

Een volle agenda, afgelopen vrijdagochtend. We hebben de huidige stand van het Oosterhamriktrace, de Coöperatieve Wijkraad, wijkkrant en betaald parkeren door genomen. Deze week hebben we bijeenkomsten voor de eerste twee onderwerpen. Die zullen bepalend zijn over hoe de BO zich verder zal mengen in deze projecten.

Lees verder

Geef kleur aan onze wijk!

De Oosterparkkleurplaat voor volwassenen is klaar!

IJsbrand Oost heeft er een bijzondere tekening van gemaakt en op de achterkant staan hele kleine historische verhaaltjes over de wijk.

We hebben geprobeerd om afhaalpunten te vinden die voor iedereen bereikbaar zijn. Het zijn er nogal wat geworden.

Steek je neus om de hoek op plaatsen waar je vaker komt of misschien altijd al eens binnen hebt willen kijken. De openingstijden zijn heel verschillend dus het moet lukken om een plaat in bezit te krijgen. Heb je buren die slecht te been zijn, neem er twee mee en deel!

Wil het helemaal niet lukken, neem dan contact met ons op via bestuurbo@hotmail.com.

Het is een gelimiteerde oplage, dus op = op.

Afhaalpunten

De kleurplaat is van 1 februari tot 1 maart 2017 af te halen op de volgende plaatsen:

Treslinghuis — Klaprooslaan 120
Bij Bosshardt — Irislaan 2
Scoef — Irislaan 1
Ons Belang — Zaagmuldersweg 82c
Huisartsenpost — Damsterdiep 191c
Stichting Senioren Werkplaats Damsterborg — Zaagmuldersweg 2
Snackcentrum — Dirk Huizingastraat 11
Apotheek Oosterpark — Gorechtkade 8
Jumbo — Linnaeusplein 55
Cafetaria Oosterpark — Ripperdalaan 9
Huisarts N. Wichers — Ripperdalaan 5
FEO — Gorechtkade 146 – 148
Oosterkerk — E. Thomassen à Thuessinklaan 1
Stomerij Triple-S — Zaagmuldersweg 69
DIG050 Oosterparkheem — Merelstraat 100
Doesburg — Oosterhamrikkade ZZ 109
OHT projektbureau — Oosterhamrikkade ZZ 119
Koffiestation — Paradijsvogelstraat 10
Kringloop What’s in — Struisvogelstraat 5
Cafetaria De Gouden Regen — Goudenregenstraat 11
SVO — Resedastraat 2a
Fré van Donderen — Hortensialaan 87
Buurthuis D’Oliemolen — Oliemuldersweg 41
Taekwondo School Henk Meijer — Oliemuldersweg 43
Klassestore — Damsterdiep 299
Mamamini — Damsterdiep 307
Stripwinkel Akim — Ulgersmaweg 14
Bakkerij Lijnema — Oosterhamrikkade 32