Volg de BO

Wat moet er in het buurthuis?

Samen met de besturen van de speeltuin­verenigingen, het JOP en WerkPro, houden wij ons al een aantal jaar bezig met de komst van een nieuw buurthuis. Door de sloop van het Treslinghuis mist onze wijk een plek die van ons allemaal is en waar we allemaal welkom zijn. Vanaf medio september zal de Siebe Jan Boumaschool (voorheen van Houtenschool) beschikbaar komen. Een mooi gebouw is natuurlijk fantastisch, maar is niets waard als er geen dingen gebeuren die we belangrijk en noodzakelijk vinden. Daarom willen wij wijkbewoners met ideeën over de invulling van het buurthuis oproepen. Het is mogelijk om het buurthuis te bezichtigen, in hele kleine aantallen en buiten schooltijd. Het aantal plaatsen is daarom gering. Wil je het buurthuis bezichtigen? Neem dan contact op met Het Oude Politiebureau: 050 211 3684 en geef aan op welk datum en tijdstip je de rondleiding wilt volgen. 

De rondleidingen worden gegeven op de volgende data: 

maandag 10, 17 en 31 mei
woensdag 12, 19, 26 mei en 2 juni
donderdag 13, 20, 27 mei en 3 juni

Je kunt je inschrijven voor 14:30 uur of 15:30 uur. De rondleiding duurt ongeveer een uur. Per rondleiding kunnen maximaal vier personen deelnemen. De rondleidingen worden gegeven door Miranda Dontje en Jasper Klapwijk.
Bij vragen: neem contact op met Het Oude Politiebureau.

Groenonderhoud Florakade

Tijdens de bankencrisis ging de gemeente bezuinigen op het groenonderhoud in de stad. Ook het plantsoen aan de Florakade moest er aan geloven. De bewoners van een flat op de kade waren het daar niet mee eens en namen contact op met de gemeente. Die stelde voor dat de bewoners dan maar zelf het onderhoud van het openbare plantsoen zouden betalen. Dat hebben ze jaren gedaan. Afgelopen herfst kwamen wij achter deze afspraak. We namen direct contact op met de wijkwethouder en met Stadsbeheer. En nu is de kogel door de kerk. De gemeente neemt het onderhoud weer op zich. En zo hoort het ook. 

Het groen bij de recentste nieuwbouw werd niet onderhouden. Wij pakten gelijk door en ook dát wordt nu meegenomen in het onderhoud. Er komt een nieuw pad door het groen en een plek om te zitten aan het water.

Betaald parkeren in de Oosterparkwijk


Afgelopen week hebben gemeente en wethouders aan de gemeenteraad voorgesteld om betaald parkeren in te gaan voeren in verschillende wijken van de stad. Ze willen dat nu ook in de hele Oosterparkwijk invoeren. Eind april beslist de gemeenteraad over deze plannen. Als de gemeenteraad akkoord gaat zal naar verwachting voor eind van het jaar betaald parkeren zijn ingevoerd in onze wijk.
We hebben het afgelopen jaar veel mails gekregen van mensen die graag wilden dat het werd ingevoerd maar ook tegenstanders hebben van zich laten horen. Zonder een oordeel over deze plannen uit te spreken constateren wij dat er in dat deel van de wijk waar het nu nog niet is ingevoerd vrijwel geen vrije plek te vinden is. ’s Avonds wordt zowel op de stoep als op de hoeken van straten geparkeerd. Verder hebben we ook gezien dat een deel van de parkeerplekken wordt ingenomen door wijkbewoners die in dat deel van de wijk wonen waar betaald parkeren wel is ingevoerd maar die om wat voor reden dan ook geen parkeervergunning hebben.


Tuintjes of speelplekken?Als er door de invoer van betaald parkeren in een straat voldoende parkeerruimte blijkt te zijn kunnen bewoners van die straat aan de gemeente vragen om van een aantal van die plekken tuintjes of speelplekken te maken. Hebben jullie als bewoners interesse? Neem dan contact met ons op: bestuurbo@hotmail.com. Het is natuurlijk dan wel zo dat het merendeel van je buren het ook moet willen. 

Voorbereidingen Expeditie Oosterpark begonnen

Tijdens het door de BO gecoördineerde 100-jarig bestaan van onze wijk heb je er al kennis mee kunnen maken: Expeditie Oosterpark, de zeskamp voor teams uit onze wijk. Op 28 augustus organiseren het Wij-Oosterparkteam en veel vrijwilligers de tweede editie!

De voorbereidingen zijn net begonnen en een ding staat al vast: deze sweeper gaat gebruikt worden!

Meer weten over de voorwaarden om mee te mogen doen en welke geweldige prijzen er te winnen zijn? Mail naar:expeditieoosterparkwijk@gmail.com

Nieuwe planten voor het Goudenregenplein

Wij helpen wijkbewoonster Petra Kahn Beekhuizen met het maken van een mooie buurttuin aan het Goudenregenplein, het grasveld op het plein wordt omgetoverd in een mooie tuin. Met onze donatie kon ze afgelopen jaar de eerste twee bloemperken aanleggen. Samen met andere buurt- en wijkbewoners plantte Petra in het najaar de eerste planten.

In april zijn de volgende twee perken aan de beurt. Dus gingen we gisteren met Petra naar Tuinindestad om te kijken welke biologische planten we daar konden kopen. De zwarte aarde zal over een paar weken helemaal groen zijn!

Wij hebben een budget waarmee we wijkprojecten die een positief effect hebben op de buurt financieel ondersteunen. Heb je samen met je buren een leuk idee en kom je nog wat geld tekort? Neem contact met ons op: bestuurbo@hotmail.com.

Geen torenflat bij Holtstek

Alles staat klaar voor het Zoomgesprek met de gemeente Groningen over de ontwikkeling van het CERTE-terrein. De bewoners van Holtstek willen geen super hoogbouw naast hun huizen. Wij helpen hen in hun strijd. Hopelijk kunnen we samen het tij keren en van de nieuwbouw ook voor de oude bewoners een feestje maken.

Gemeentelijk beleidsplan, voor en door jou

De Gemeente besteed aandacht aan verschillende sociale problemen in de wijk. Dit gebeurt in een programma dat varieert per wijk en wordt vaak vast gesteld aan de hand van onderzoeken. In het verleden is dit door de Gemeente en het WIJ-team vast gesteld.

Voor de komende jaren is er een nieuw plan gemaakt. In de voorbereiding van dit plan is er gesproken met diverse instellingen in de wijk. Maar de bewoners van de wijk zijn overgeslagen. Dat vonden wij, Bewonersorganisatie Oosterpark, niet acceptabel.

Lees verder

Kom naar Winterfestival Oosterparkwijk

Heb je het al gehoord? Het gonst in de wijk. Al maanden zijn een handjevol vrijwilligers hard aan het ploeteren. Want van 13 t/m 15 december is het Winterfestival Oosterparkwijk een feit! Een festival voor iedereen, waar elke dag iets anders te doen, horen en zien valt. Dat mag je niet missen!

Lees verder

Brief over parkeren verkeerd bezorgd

Er zijn brieven aan de Oliemuldersweg bezorgd, waarin staat dat er per 1 november betaald parkeren ingevoerd gaat worden. Deze brief was eigenlijk alleen bedoeld voor nummers 88 t/m 126.

Lees verder

Huidige situatie parkeren

Nu de vakantieperiode voorbij is, neemt de druk in onze wijk weer toe. De mensen die in de buurt van onze wijk werken of een bezoekje brengen, parkeren graag in de straten waar het gratis is. Het hoefde dan ook niet lang te duren of we kregen er al gauw vragen over. Daarom hier een uitgebreide update.

Peilingposter: "Betaald parkeren? - Ja / Nee - Iedere setm telt mee"
Peilingposter

In De Velden en het gebied tussen de Klaprooslaan en Irislaan is vorig jaar op verzoek van bewoners een peiling gehouden. In beide gebieden hebben bewoners gekozen voor de invoer van betaald parkeren. Daarna moest de raad instemmen met het vrijmaken van geld voor de aanschaf van parkeermeters. Vanwege de verkiezingen en het inwerken van de nieuwe Raad en College, heeft de Raad dat pas deze maand kunnen doen. De afdeling parkeren heeft haar uiterste best gedaan om het proces te vervroegen, helaas was dit niet mogelijk. Als alles nu goed gaat wordt in de boven genoemde gebieden op 1 november betaald parkeren ingevoerd .

Andere delen van de wijk

In het blok Vinkenstraat, Oliemuldersweg en Merelstraat zijn voor de zomervakantie voldoende aanvragen binnengekomen voor een peiling. In overleg met afdeling parkeren is besloten dat er zo snel mogelijk een stemming plaats gaat vinden.

In het gebied tussen de Resedastraat, Pioenstraat en Florakade is de vereiste 10% aanvragen nog steeds niet gehaald. Verwacht wordt dat na invoer van betaald parkeren in de eerder genoemde twee blokken, er snel voldoende stemmen zullen zijn. Zodat ook in dit blok een peiling zal gaan plaats vinden.

Het laatste blok, vanaf nieuwbouw aan de Pioenstraat, Florakade, Paradijsvogelstraat zijn nog bijna geen aanvragen binnen. In het gehele gebied zijn veel voorzieningen getroffen om op eigen grond te parkeren. Maar het kan natuurlijk altijd gebeuren dat bewoners de overlast in de toekomst daar zo groot vinden dat er toch een stemming gaat plaats vinden.

Werkwijze in samenwerking tussen BO en gemeente

Het huis aan huis ophalen van de stembiljetten heeft tot nu toe verreweg de meeste respons opgeleverd. Dat in tegenstelling met andere methoden die de gemeente gebruikt. Deze manier om tot invoering te komen, is in overleg tussen de gemeente en de BO gekozen. De Raad vindt het namelijk nog steeds van belang, dat invoer van betaald parkeren alleen kan plaatsvinden als de betrokken bewoners dit steunen.

Experiment Florakade

Op de Florakade vindt binnenkort een experiment plaats waarbij er geschakeld geparkeerd zal worden. Het doel hiervan is om de snelheid in deze straat terug te brengen naar de voorgeschreven 30 km. Er is overleg geweest tussen de bewoners en de gemeente. Na twee maanden gaat er met de bewoners geëvalueerd worden of de maatregel werkt en of deze definitief gemaakt gaat worden. De BO heeft regelmatig contact met de initiatiefnemer van dit experiment.