Site verbouwing klaar

De afgelopen weken is er flink getimmerd aan onze site. Regelmatige bezoekers hebben het proces misschien wel gezien. Het uiterlijk is in een modern jasje gestoken, waar onder andere gelet is op leesbaarheid en toegankelijkheid. Er zijn nu verschillende categorieën voor nieuwsberichten. De pagina’s over de Oosterparkwijk hebben een centrale plek gekregen. Aan de (technische) achterkant is er eveneneens veel veranderd. Dat zijn echter details waar we u niet mee zullen vermoeien.

Meer site updates

We blijven werken aan nieuwe updates. De informatie over de wijk willen we verder uitbouwen. Bovendien gaan we vaker berichten plaatsen die ingaan op ontwikkelingen binnen de wijk. Verder krijgt de wijkkrant een archief met oude edities.

Bewonersorganisatie Oosterpark volgen

Ons volgen om op de hoogte te blijven is nu ook een stuk eenvoudiger geworden. Dit kan via Facebook of de RSS-feed(?).

Jaarverslag 2015

De bewonersorganisatie is afhankelijk van gemeentelijke subsidie. Van bewoners wordt geen contributie gevraagd, omdat wij er voor alle bewoners willen zijn (dus ook voor degenen met een kleinere beurs).

In 2015 hebben wij ongeveer € 15.350 subsidie ontvangen. Op een paar tientjes na is dat bedrag als volgt besteed:

 • wijkkrant: 63% (inclusief verrekening advertentieopbrengsten)
 • huur Treslinghuis: 17%
 • divers drukwerk: 16% (zoals flyers)
 • overige kosten: 4% (denk aan bankkosten, internet etc.)

Met de gemeente hebben wij in 2015 over verschillende onderwerpen gesproken, denk aan:

 • veranderingen in de zorg en de gevolgen voor o.a. de dagbesteding
 • aanpak van de parkeerproblematiek
 • aanpak van de Oosterhamrikzone
 • aanpak van het Wielewaalplein
 • aanpak van de Hortensialaan en de Begoniastraat
 • opzetten nieuwe adviesstructuur
 • en nog veel meer